SELECT City_id, Name_bg as City, Art, ACOS( SIN(RADIANS(Latitude)) * SIN(RADIANS(42.21700)) + COS(RADIANS(Latitude)) * COS(RADIANS(42.21700)) * COS(RADIANS(Longitude) - RADIANS(24.63300)))*6380 AS distance FROM CITY WHERE 1 AND NOT City_id = 833 AND Country_id = 37 ORDER BY Distance ASC LIMIT 0,13 Село Войсил, Община Марица | Grad.bg

село Войсил, Община Марица

Данни за населено място
Обща информация
село:Войсил
Община:Марица
Област:Област Пловдив
Пощенски код:4303
Телефонен код:-
Географска ширина:42.21700
Географска дължина:24.63300
Население:972
По-важни разстояния от ВойсилРазстояние от село Войсил до София е 119,93 км.Разстояние от село Войсил до Пловдив е 12,20 км.
Близки населени места
Обяви Войсил - 23 обяви от Войсил в сайта

Къде се намира Войсил?

Карта на Войсил