Община Шумен, Област Шумен

В Община Шумен, Област Шумен има 27 населени места:
гр. ШуменПощенски код: 9700Население: 101034
с. БелокопитовоПощенски код: 9801Население: 116
с. БлаговоПощенски код: 9812Население: 115
с. Васил ДрумевПощенски код: 9814Население: 138
с. ВелиноПощенски код: 9793Население: 250
с. ВетрищеПощенски код: 9809Население: 258
с. ВехтовоПощенски код: 9822Население: 691
с. ГрадищеПощенски код: 9803Население: 1007
с. ДибичПощенски код: 9811Население: 905
с. ДрумевоПощенски код: 9815Население: 1400
с. ИванскиПощенски код: 9810Население: 1480
с. Илия БлъсковоПощенски код: 9813Население: 372
с. КладенецПощенски код: 9816Население: 147
с. КоньовецПощенски код: 9748Население: 529
с. Костена рекаПощенски код: 9806Население: 42
с. ЛозевоПощенски код: 9746Население: 259
с. МадараПощенски код: 9750Население: 1155
с. МарашПощенски код: 9745Население: 441
с. НовоселПощенски код: 9807Население: 632
с. ОвчаровоПощенски код: 9805Население: 102
с. Панайот ВоловоПощенски код: 9802Население: 0
с. Радко ДимитриевоПощенски код: 9808Население: 256
с. СалмановоПощенски код: 9817Население: 805
с. СредняПощенски код: 9798Население: 581
с. СтруиноПощенски код: 9804Население: 408
с. Царев бродПощенски код: 9747Население: 1413
с. ЧеренчаПощенски код: 9799Население: 636
В общината има Община Шумен, Област Шумен населени места

Община Шумен е сред най-големите български общини, като към нея освен административният център град Шумен влизат още 26 населени места. Тя заема североизточните части на България и има важно стратегическо значение. През нейната територия преминават международните пътища Русе-Шумен-Варна, София-Търговище-Белокопитово и Силистра-Шумен-Ямбол.

На фона на цялостната криза в България и Европа, община Шумен има добри перспективи за развитие. В сравнение с предходните години безработицата е намаляла, но не драстично. Общината има дадености за развиването на селското стопанство, тъй като разполага с много обработваеми площи. Водещи са зърнопроизводството, животновъдството, лозарството и отглеждането на захарно цвекло.

Няма как да не се спомене и фактът, че в община Шумен се намират единствените за страната ни научни институти, занимаващи се с проблемите на коневъдството, свиневъдството, биволовъдството и захарното цвекло. Голяма част от местното население е заето в бранша на строителството и в големите компании като Фикосота, Шуменско Пиво, Сердика АД и др. Това е причина от общо 94- хилядното население на общината близо 81- хиляди души да живеят в административния център. По селата, включени към територията на общината, работата е оскъдна или изобщо липсва.

Погледнато в исторически план целият Шуменски регион е бил важна люлка на българската духовна и материална култура. Следи са оставили тракийската, римската и византийската култура, а съвсем близо до Шумен са се намирали първите две столици на България. Това обуславя неговия културен подем, който достига своя възход през Златния век. По това време Шумен е бил известен като Симеонис, навярно от името на Симеон Велики.

Шумен може да се похвали със своята 3200-годишна история, когато е изградена Шуменската крепост, около която се оформя средновековният град. Зад крепостните стени е имало цитадела и християнска базилика, жилищни помещения, казарми и бани. Особено значение има крепостта по време на Втората българска държава, когато е изпълнявала основни защитни функции. Разрушена е при кръстоносния поход на Владислав Трети Ягело, но днес е отворена за посетители. Тя е един от най-добре проучените археологически обекти и след дългогодишни консервационни и реставрационни дейности вече е една от централните забележителности на Шуменска община.

Шумен и околностите му стават особено известни по време на Възраждането. Тук са родени или са прекарали голяма част от времето си най-великите български будители. Къщите им са превърнати в музеи и сред тях се отличават домовете на Панайот Волов, Добри Войников, Лайош Кошут, Сава Доброплодни и Панчо Владигеров. От особен интерес са църквата Св. Възнесение от 1829 г., църквата Три светители от 1857 г., както и арменската църква Св. Асвизазин от 1834 г. В центъра на Шумен се намира и величествената джамия Томбул джамия, която е най-голямата в България и втората по големина на Балканския полуостров.

Трудно е да се изброят всички забележителности, които можете да видите на територията на община Шумен. Няма как да не бъде споменат обаче прочутият Мадарски конник, разположен край шуменското село Мадара. Той е обявен за национален историко-археологически резерват и съхранява множество следи от населявалите тези земи народи през периода 4-то хилядолетия пр. Хр. до 15 век. Предполага се, че селището възниква още през медно-каменната епоха и е населявано и от траки и от римляни. Най-значим е паметника на Мадарския конник, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство и представлява най-големият в Европа каменен релеф от периода на Средновековието.

В населени места на Община Шумен има публикувани 2210 обяви: