Карта към обява № 1017356 - Балтексим. Вериги за гуми TRYGG