Карта към обява № 109513 - Нощувки в Сърцето на Варна - до Винс - Общината - ВВМУ - Спортна зал