• Цена: 10 лв
  • Наблюдавай
  • Изпрати съобщение
  • Съобщи за проблем

Учебници за фармацевти, книги за фармаколози

Верослав МановВерослав Манов
Регистриран на02.07.12
Последно активен03.08.17

Търговец

  • Населено място:София
  • Номер на обявата:1022657
  • Подател:Верослав Манов (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0887480191
  • Skype:veroslavm
  • Уеб Страница:-

Описание

КНИГИ ПО ФАРМАЦИЯ; ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
(Цените са в български левове)
- Д. Трендафелов – Неорганична химия – 1982 г. – 10
- Ръководство по обща и неорганична химия. За ВХТИ – 1993 г. – 5
- с В. Василев; А. Пенчев; Б. Пирьова – Анатомия и физиология на човека. За фармацевти – 1986 г. – 15
- И. Кръстева; П. Стоянова – Lingva pharmacevtica – 1999 г. – 13
- с И. Кръстева; П. Стоянова – Lingva pharmacevtica + учебна тетрадка – 1999 г. – 17
- с Ом. Будевски – Основи на аналитичната химия – 1995 г. – 22
- Ом. Будевски – Основи на аналитичната химия – 1974 г. ; 1984 г. – 12
- Ръководство по аналитична химия, под ред. на Ом. Будевски – 1974 г. – 10
- Дамян Данчев – Органична химия – 1977 г. – 15
- Л. Величков; И. Иванов; Д. Сиджакова; К. Христова – Ръководство по органична химия – 1983 г. – 10
- с Д. Дочев; К. Колчаков; Л. Сираков – Биохимия и клинична химия – 1993 г. – 15
- с Д. Михайлова – Физикохимия – 1994 г. – 22
- С. Вълев – Ботаника. За фармацевти – 1972 г. – 12
- Ръководство по ботаника, под ред. на С. Вълев – 1975 г. – 10
- С. Петров; Е. Паламарев – Атлас по ботаника – 1989 г. – 13
- В. Калинков – Ботаника. За лесотехници – 1985 г. – 10
- с А. Гегов – Ботаника – 1964 г. – 10
- с А. Бойчинов; Й. Бенбасат – Фармакогнозия. За помощник - фармацевти – 1975 г. – 10
- с Хр. Ахтарджиев и колектив –Ръководство по фармакогнозия – 1978 г. – 10
- с Ръководство по фармакогнозия, под ред. на С. Николов – 1993 г. – 15
- с Кратък енциклопедичен справочник по биотехнология, под ред. на К. Марков; Х. Николов – 1988 г. – 8
- с Л. Илчев; Й. Гагаузов; Б. Ботев – Анализ на лекарствени средства – 1984 г. – 15
- с Т. Трендафилов – Технология на лекарствените форми – 1957 г. – 17
- с Ръководство по аптечна технология, под ред. на Т. Трандафилов – 1977 г. – 13
- с К. Христов и кол. – Ръководство по аптечна и заводска технология на лекарствените форми и на галеновите препарати – 1962 г. – 10
- с Ръководство по технология на лекарствата, под ред. на Е. Минков – 1 ч. – 1989 г. – 15
- с Е. Минков и кол. – Основи на биофармацията – 1994 г. – 17
- с И. Йонкова – Основи на фармацевтичната растителна биотехнология – 2009 г. – 15
- с М. Караиванова; Н. Данчев – Фармакология. За студенти и специализанти – ч. 1 – 2001 г. – 15
- с Фармакология и токсикология. За фармацевти, под ред. на И. Крушков – 1993 г. – 17

- И. Крушков; М. Марков; Т. Трайков – Фармакология. За лаборанти – 1998 г. – 8
- И. Крушков; И. Ламбев; С. Крушкова – Фармакология. За сестри – 1989 г. – 8
- И. Крушков; И. Ламбев; Н. Ангелов – Лекарства, повлияващи болката и микробната инфекция в хирургията – 1977 г. – 12
- И. Крушков; В. Мицов – Synonyma medicamentorum – 1974 г. – 5
- Клинична фармакология. Учебник и ръководство – 1993 г. – 15
- Г. Фурнаджиев; Д. Торева – Фармакология. За стоматолози – 1983 г. – 5
- Ръководство по фармакология. За стоматолози, под ред. на Г. Фурнаджиев – 1986 г. – 5
- с Тестове по фармакология, под ред. на И. Ламбев – 2002 г. – 10
- Лекарственные средства стоматология – 1989 г. – 5
- Д. Станева; Л. Христов – Фармакологични средства и клинично - лабораторни показатели – 1980 г. – 7
- с Фармакологията – основа на фармакотерапията, под ред. на В. Петков – 1983 г. – 17
- с Проблеми на клиничната фармакология и фармакотерапията, под ред. на В. Петков – 1972 г. – 13
- с В. Петков – Лекарство, организъм, фармакологичен ефект – 1972 г. – 13
- с Д. Йорданов; П. Николов; А. Бойчинов – Фитотерапия – 1969 г. – 17
- с П. Чуролинов – Фитотерапия в дерматологията и козметиката – 10
- с П. Димков – Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот – т. 1 (Обща част) – 1977 г. – 17
- с П. Димков – Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот – т. 2 (Детски болести и вътрешни болести у възрастните) – 1978 г. – 25
- с М. Требен – Здраве от аптеката на Господ. Съвети и опит с лечебни билки – 1993 г. – 7
- с Н. Балтаджиев – Лечебни растения, употребявани в народната медицина – 1998 г. – 5
- с Й. Кюнцле – Билколечение. Народна медицина – 1991 г. – 5
- с Д - р Милко Тошков и неговата билкова терапия – 2
- с Ванга – Чудотворни билкови рецепти – 3
- А. Митрев; С. Попова – Атлас на лечебните растения в България – 1982 г. – 12
- И. Иванов; И. Ланджев; Г. Нешев – Билките в България и използването им – 1973 г. – 10
- Г. Нешев; И. Ланджев – Справочник за билките – 1989 г. – 8
- с Д. Памуков; Х. Ахтарджиев – Природна аптека – 1990 г. – 13
- с М. Николова; П. Манолов – Наръчник по билколечение – 1990 г. – 8
- с П. Манолов – Справочник за отравянията с лечебни растения – 1987 г. – 7
- А. Монов – Наръчник по остри отравяния – 1987 г. – 10
- с А. Монов – Шокови състояния при остри токсични и алергични заболявания – 1977 г. – 10
- с А. Монов; Д. Хаджиев; Н. Узунов – Гърчови състояния – 1987 г. – 10
- с Х. Михов – Отравяния в детската възраст – 1966 г. – 8
- с А. Папаян; Е. Цибулкин – Остри токсикози в ранната детска възраст – 1981 г. – 8
- с З. Станчев; В. Андреева – Приложение на антибиотиците в педиатрията – 1977 г. – 7
- с Х. Пеянечки – Отровни ухапвания – 1972 г. – 6
- G. Poch – Combined effects of drugs and toxic agents – 1993 г. – 12
- с Л. Хранов – Катехоламини и депресия – 2000 г. – 5
- с Клинична неврофармакология, под ред. ва И. Георгиев – 1982 г. – 17
- с Фармакологично повлияване на стреса, под ред. на Р. Овчаров – 1988 г. – 7
- с Болката. Фармакологично повлияване, под ред. на М. Николова; Р. Овчаров – 1987 г. – 8
- с Медикаментозни увреждания на вътрешните органи, под ред. на Е. Йорданова – 1988 г. – 13
- с Г. Костурков; М. Станева - Стоянова – Медикаментозна алергия – 1984 г. – 8
- с Биопрепарати за медицинската практика, под ред. на Ц. Цветков – 1992 г. – 12
- с Извънбъбречни методи за очистване на кръвта, под ред. на З. Киряков – 1984 г. – 10
- с К. Янков – Антибиотици и подходяща антибиотична терапия на белодробните инфекции – 2004 г. – 8
- с А. Дойчинов; А. Анастасов; Й. Топалов – Лечение с антитромбозни медикаменти – 1981 г. – 7
- с Б. Дьокерт – Сърдечни глюкозиди – 1977 г. – 6
- с Ц. Цветков; Ц. Такева; В. Станчев – Рани – лечение с български биопрепарати – 2003 г. – 10
- с Алкохолни увреждания на черния дроб и храносмилателната система, под ред. на Т. Ташев; Е. Иванов – 1980 г. – 8
- Наръчник по професионални заболявания, под ред. на С. Иванова; Ц. Алексиева – 1986 г. – 8
- с Н. Тонкин – Не злоупотребявайте с лекарства – 1969 г. – 5
- Е. Захариева; Л. Димитров; Е. Беловска; А. Караславова; Й. Мутафчиева; М. Юнова – Лекарствен справочник на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства – 1982 г. – 20
- П. Ботушанов; С. Иванов; Д. Торева – Рецептурен справочник за стоматолози – 1986 г. – 8
- с В. Георгиев – Медиаторни аминокиселини в централната нервна система – 1980 г. – 10
- с П. Шотеков и кол. – Сермион в клиничната практика – 2002 г. – 5
- Lamisil. The evidence – 2001 г. – 10
- с Н. Беловеждов; Х. Нешев – Действие и метаболизъм на лекарствата при хронична бъбречна недостатъчност – 1982 г. – 8
- с Н. Беловеждов; Х. Нешев – Лекарствени нефропатии – 1985 г. – 6
- Фармакотерапия и бременност, под ред. на Л. Яръков – 1981 г. – 12
- И. Славов – Късни токсикози на бременността /ЕРН - симптоми/ – 1980 г. – 7
- с М. Бергер; В. Юргенс; И. Даскалова – Инсулинотерапия – 1993 г. – 10
- т Х. Нейчев – Захвърли цигарата. Тютюнът – 1927 г. – 5
- т Е. Майер – За щастието в твоя дом. Алкохолът – 1935 г. – 3
- с Т. Станкушев – Алкохолизъм – 1979 г. – 8
- Т. Станкушев – Наркомании – 1982 г. – 10
- Й. Танковски и колектив – Разговор за дроги. Ръководство за обучаващи – 2004 г. – 8
- с Г. Малахов – Рак и тумори. Световният опит в природолечението и народната медицина – 2003 г. – 8
- С. Батечко и кол. – Дванадесет стъпки към здравето с Тянши. Биологично активни добавки – 2005 г. – 17
- с С. Батечко; А. Дубовчук; Н. Деревянко – Златното съкровище на Тянши. Философията на здравето. Тайните на Изтока – 2006 г. – 17
- с Дарлина Л’Ориндж – Китайско билколечение – 2000 г. – 8
- с Н. Ганчева – Здраве от Изтока. Продукти на китайската медицина и Аюрведа. Каталог 2013 - 14 г. – 5
- с А. Гълъбов – Първа помощ с хомеопатия за всички – 2001 г. – 5
- с И. Енев – Практическа хомеопатия – 2003 г. – 10

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ

Рейтинг

4
Общо 3 гласували
5 1
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати