Обща медицина, книги

Верослав МановВерослав Манов
Регистриран на02.07.12
Последно активен03.08.17

Търговец

  • Населено място:София
  • Номер на обявата:1048097
  • Подател:Верослав Манов (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0887480191
  • Skype:veroslavm
  • Уеб Страница:-

Описание

КНИГИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ДРУГИ
(Цените са в български левове)
- И. Томов; В. Коларски; Л. Константинова; А. Аструг – Вътрешни болести. За сестри – 1990 г. – 10
- Л. Митов; В. Янкулова; А. Минков - Вътрешни болести. За сестри – 1971 г. – 7
- Вътрешни болести. За сестри, под ред. на А. Малеев - 1980 г. – 8
- с Вътрешни болести, под ред. на А. Малеев – т. I - III – 1980 г. – 40
- с Вътрешни болести, под ред. на А. Малеев – т. I – Пропедевтика – 1980 г. ; 1988 г. – 17
- с Вътрешни болести, под ред. на Ч. Начев – т. I – Пропедевтика – 1997 г. – 20
- с Вътрешни болести, под ред. на Ч. Начев – т. II – Клиника /Пневмология, кардиология, ендокринология/ – 1994 г. – 25
- Вътрешни болести, под ред. на Ч. Начев – т. IV – Терапия – 1994 г. – 15
- с Г. Херолд и сътр. - Вътрешни болести – 1994 г. – 25
- с Лечение на вътрешните болести, под ред. на Н. Беловеждов – 1993 г. – 20
- Вътрешни болести. За стоматолози, под ред. на С. Николов – 1979 г. – 13
- Вътрешни болести. За стоматолози, под ред. на В. Коларски – 1996 г. – 15
- с Ц. Симеонов и кол. – Терапия на вътрешните заболявания с български минерални води – 1984 г. – 13
- с Д. Караколев – Лечебен справочник за българските минерални води – 1990 г. – 8
- Функционална диагностика на вътрешните болести, под ред на Й. Белоев – 1979 г. – 7
- с Р. Хеглин – Диференциална диагноза на вътрешните болести – 1978 г. – 55
- с Ян Хорни – Диференциално - диагностичен компендиум – 1994 г. – 10
- с Диференциална диагноза и терапия, отг. ред. П. Панчев – 2001 г. – 20
- с Модерна терапия в клиничната медицина, под ред. на И. Миланов и кол. – 2004 г. – 10
- с Ръководство по вътрешни болести – т. 2, под ред. на А. Малеев; С. Иванов (Пневмология, хематология, ревматология) – 1984 г. – 20
- с Ръководство по обща медицина – т. 2, под ред на Й. Йорданов – 1989 г. – 20
- И. Пенчев – Ранна диагноза на някои вътрешни болести – 1954 г. – 5
- с Е. Вельховер; В. Ананин – Иридология (теория и методы) – 1992 г. – 15
- с H. Hommel – Irisdiagnose leichtgemacht – 1976 г. – 23
- с B. Schaumann; M. Alter – Dermatoglyphics in medical disorders – 1976 г. – 35
- с М. Клисурски – Към диагноза през върха на иглата – 2010 г. – 10
- Предпоставки за ранно откриване на болестите, под ред. на А. Попов – 1976 г. – 6
- От симптома към диагнозата, под ред. на В. Хадорн; Н. Цьолнер – 1982 г. – 30
- Симптомен диагностичен справочник за вътрешните заболявания, под ред. на Н. Бошев; Г. Маждраков – 1988 г. – 15
- Синдроми и рядко диагностицирани болести, под ред. на В. Лолов; Г. Маждраков; П. Стоянов – 1963 г. ; 1975 г. – 25
- с Алкално - киселинно състояние на организма и неговите нарушения, под ред. на Г. Маждраков; Д. Чаръкчиев – 1981 г. – 15
- Съвети на домашния лекар, под ред. на Г. Маждраков; Б. Братанов – 1980 г. – 10
- с Н. Петрунова – Домашен медицински справочник – 2000 г. – 12
- т И. Малеев – Здраве и семейство. Здравен домашен наръчник – ч. 1 - 2 – 1941 г. – 5
- Детският лекар ви съветва, под ред. на Б. Братанов – 1986 г. – 10
- Диагностично – терапевтичен наръчник на педиатъра, под ред. на Б. Братанов – 1976 г. – 15
- Наръчник на участъковия лекар, под ред. на Е. Гъбев; Г. Стефанов – 1987 г. – 20
- Ж. Франк Ърдл – Наръчник на селския лекар – 2003 г. – 10
- с П. Димков – Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот – т. 1 (Обща част) – 1977 г. – 17
- с П. Димков – Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот – т. 2 (Детски болести и вътрешни болести у възрастните) – 1978 г. – 25
- с Ж. Таргов; И. Петрова - Кабадова; Е. Коцева - Юнакова; И. Таргова - Шопова - Грижи за болния. За сестри – 1975 г. – 8
- с Грижи за болното дете и сестринска техника. За сестри и акушерки, под ред. на Й. Бакалов – 1990 г. – 10
- с И. Стамболова – Сестрински грижи при соматични заболявания – 2012 г. – 10
- с В. Михайлов – Рентгенова терапия – 1956 г. – 12
- с А. Руцкий; А. Михайлов – Рентгенодиагностический атлас – т. 2 /Болезни внутренних органов – дыхательный аппарат и средостение, сердечно - сосудистая система, пищеварительный аппарат, диафрагма и селезенка, мочеполовой аппарат, брюшная полость/ - 1987 г. – 30
- Долф Кюнцел – Човешкият организъм – здрав и болен – 1985 г. – 18
- с А. Вандер – Как да продължим младостта и да лекуваме артериосклерозата – 1993 г. – 4
- с К. Визев – Биологичната възраст като медико - социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори – 2009 г. – 8
- А. Търнър – Първа помощ и домашна безопасност – 1994 г. – 5
- с Е. Йорданов; Б. Николов – Първа долекарска помощ при автопроизшествия – 1976 г. – 5
- с Г. Шишков – Съвременно лечение и профилактика на болестите на цивилизацията – хипертонична болест, затлъстяване, диабет, атеросклероза – 2008 г. – 10
- с Медикаментозни увреждания на вътрешните органи, под ред. на Е. Йорданова – 1988 г. – 13
- с Болката. Фармакологично повлияване, под ред. на М. Николова; Р. Овчаров – 1987 г. – 8
- Леон Чейтоу – Сами срещу болката – 1998 г. – 8
- с М. Манинг – Самолечение – 1994 г. – 5
- с Р. Окава – Самоизцеление. Истинската връзка между ума, тялото и душата – 2011 г. – 8
- с Ю. Скрипкин; Е. Марясис – Юношата – бъдещият мъж – 1978 г. – 5
- Ф. Ромашов; В. Фролов – Да живеем без лекарства – 1986 г. – 6
- с Р. Попиц; В. Пенчев – Живот с радиация – 2003 г. – 10
- Актуални проблеми на терапията – 1999 г. ; 2000 г. – 7
- с Х. Босев – С английски език в медицинската практика – 1993 г. – 10
- с Clinical symposia 1978 (Scoliosis; The treatment of poisoning; Hypertension in childhood and adolescence; Occupational pulmonary disease; Colostomy and ileostomy; Nosocomial infections) – 15
- с Clinical symposia 1981 (Development of the musculoskeletal system; Headaches; Congenital limb defects; Maxillofacial injuries; Blood vessels of the scalp and brain; Vertigo) – 15
- с Clinical symposia 1983 (Cytogenetic diseases; Basic electrocardiography; Common bleeding problems; Head injuries; Osteoporosis; The artificial heart) – 15
- Body systems review II: Gastrointestinal, renal, reproductive, endocrine – 1996 г. – 15
- Complete guide to symptoms, illness and surgery – 1989 г. – 35
- с Webster’s medical desk dictionary – 1986 г. – 25
- с P. Wingate; R. Wingate – Medical encyclopedia – 1988 г. – 20
- с L. R. Barker; J. R. Burton; P. D. Zieve - Principles of Ambulatory medicine – 1999 г. – 70
- с Медицински справочник на треньора, съст. В. Геселевич – 1984 г. – 10
- с Кратък енциклопедичен справочник по биотехнология, под ред. на К. Марков; Х. Николов – 1988 г. – 8
- Л. П. Уокър; Е. Х. Браун – Енциклопедия на женското здраве – 2008 г. – 17
- с П. Фурние – Красота чрез здраве – 1993 г. – 6
- т Л. Константинов – Произход на човека и кръвното родство – 1928 г. – 3
- с Д. Матеев – Павловското физиологическо учение – 1952 г. – 5
- с Извлечение от международната класификация на болестите – 5
- С. Батечко и кол. – Дванадесет стъпки към здравето с Тянши. Биологично активни добавки – 2005 г. – 17
- с В. Боснев – Клинична невровегетология и гранични проблеми – 2004 г. – 8

- с Хигиена на атмосферния въздух, водата и почвата, под ред. на Л. Григоров – 1974 г. – 15
- с Хигиена на населените места, под ред. на Ж. Стефанов – 1976 г. – 15
- с Хигиена и професионални болести, под ред. на М. Луканов – 1983 г. – 10
- Ръководство за упражнения по социална хигиена, под ред. на К. Гаргов – 1985 г. – 5
- Социална хигиена. За стоматолози, под ред. на К. Гаргов – 1986 г. – 5
- с Средства и методи в оралната хигиена, под ред. на Е. Атанасова – 1984 г. – 12
- Ръководство за упражнения по медико - санитарна защита, под ред. на Й. Наумов – 1979 г. – 5
- с Въведение в здравния мениджмънт, под ред. на В. Борисов – 1995 г. – 8
- с В. Борисов – Стратегически здравен мениджмънт – 2006 г. – 13
- с В. Борисов; З. Глутникова; К. Юрукова – Социална медицина – 1996 г. – 10
- с В. Борисов; К. Юрукова; П. Салчев - Социална медицина. За колежи – 1999 г. – 10
- с Социална медицина и обществено здраве, под ред. на С. Маркова – 1998 г. – 17
- С. Гладилов; Ж. Павлова; А. Чешмеджиева; Ц. Петрова – Икономика на здравеопазването. Ръководство за практически упражнения – 2004 г. – 15
- с Социална медицина, под ред. на М. Мутафова – 2007 г. – 8
- с Н. Кръстева – Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт. За колежи – 2000 г. – 6
- с И. Стамболова – Мениджмънт и етика в общата медицинска практика – 2008 г. – 6
- с Ц. Воденичаров; С. Попова – Медицинска етика – 2003 г. – 10
- к С. Маркова – Медицински стандарти по здравни грижи. За сестри, акушерки, лаборанти – 2008 г. – 17

- с Тестове по медицинска генетика, под ред. на Д. Тончева – 2004 г. – 8
- Genetics – 1996 г. – 25
- Genetics and birth defects – 1983 г. – 15
- с Хромозомна диагостика, под ред. на М. Цонева – 1978 г. – 8
- с Справочник за наследствените болести и предразположения, под ред. на М. Цонева – 1988 г. – 10
- с Х. Михов; В. Антова – Муковисцидоза – 1977 г. – 7
- В. Андреев; Н. Златков – Наследствени и вродени болести и синдроми в дерматологията – 1977 г. – 15
- к Ф. Айала; Дж. Кигер – Съвременна генетика – 1987 г. – 40
- к Г. Генчев; Я. Енчев – Генетика – 1988 г. – 13
- к Р. Белчева; М. Топашка – Практичеки занятия по генетика – 1990 г. – 8
- с Д. Хаджиолов – Увреждане на ДНК и рак – 1984 г. – 10
- Дж. Уотсън; Дж. Тууз; Д. Курц – Рекомбинантна ДНК – 1989 г. – 12
- с М. Крачунова – Генетика на психичните болести – 1990 г. – 12
- с Д. Димитраков – Поликистозна бъбречна болест – 1996 г. – 12
- Д. Дочев – Клинична лаборатория – 1985 г. – 12
- с Хематологични изследвания, под ред. на Д. Дочев; Т. Шипков – 1988 г. – 12
- с Д. Павлов и кол. – Клинични лабораторни изследвания. За лаборанти – 1977 г. – 10
- М. Василев – Лабораторна диагностика. Експресни тестове – 1990 г. – 6
- Лабораторни изследвания в стоматологията, под ред. на К. Попов – 1989 г. – 13
- Е. Цветанова – Ликворология – 1974 г. – 8
- с Лабораторна диагностика на професионалните болести, под ред. на Д. Чаръкчиев – 1979 г. – 10
- Лабораторна диагностика на имунните заболявания, под ред. на Г. Костурков – 1987 г. – 12
- с Лабораторна диагностика на паразитозите при хората, под ред. на Р. Курдова – 2009 г. – 12

- с Г. Маждраков; А. Помаков; Б. Братанов – Клинична витаминология – 1963 г. – 12
- с Г. Панчев; Ю. Ковачева – Малабсорбционен синдром в детската възраст – 1989 г. – 10
- с Н. Недкова - Братанова; А. Ногаллер – Хранителна непоносимост и хранителна алергия – 1978 г. – 8
- с Л. Петров; Н. Романов – Диетично хранене при бъбречни заболявания и рецептура за нови ястия – 1976 г. – 8
- с Н. Романов; Л. Петров – Диетично хранене при болни с хронична бъбречна недостатъчност на лечение с хемодиализа – 1977 г. – 6
- Enzymes. The key to health - 1999 г. – 10
- с Имуно - ензимни методи, под ред. на Б. Божков – 1988 г. – 8
- с Вродени и придобити ензимопатии, под ред. на Т. Ташев – 1976 г. – 12
- с Основи на храненето, под ред. на Т. Ташев – 1981 г. – 17
- т Т. Ташев; Ж. Стоянова; Я. Джамбазова – Диетично хранене – 1972 г. – 8
- Т. Зукерброт – Диетата Ф – Фактор – 10
- Кейт Адамс – Клуб Плоско коремче – 2012 г. – 10
- с Дж. Форайт; Дж. Гудрик – Живот без диети – 1999 г. – 5
- с Демис Русос; В. Скавинска – Как отслабнах – 1992 г. – 10
- с Пиер Дюкан – Как да отслабнем завинаги – 2006 г. – 8
- с Да отслабнем здравословно /сборник/ - 5
- с И. Топузов – Целулитът – 1995 г. – 5
- Д. Грант; Дж. Джойс – Съчетаване на храните за здраве – 1994 г. – 5
- с С. Либрам – Разделно хранене за деловите хора – 5
- с Петя Раева – Радостта от храненето. Бърз наръчник за отслабване – 2011 г. – 7
- с З. Мастагаркова – 77 най - ефикасни диети в света – 2006 г. – 6
- С. Младенов – Пчелните продукти – храна и лекарство – 1978 г. – 5
- П. Починкова – Пчелните продукти в медицината – 1986 г. – 7
- с С. Ханджиев – Пчелни продукти и здраве – 1991 г. – 5
- с Р. Вълкова – Как да се защитим от болестите чрез мед и пчелни продукти – 2010 г. – 6
- Л. Ковачева – Целебният глад – 1992 г. – 5
- Пол Брег – Лечебен глад – 1992 г. – 5
- с А. Веерланд – Лечебно гладуване. Английска народна медицина – 1995 г. – 5

- Приложение на лазерите в клиничната практика, под ред. на В. Танев – 1988 г. – 20
- Д. Матеев – Възрастова морфология и физиология на човека – 1958 г. – 10

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ

Рейтинг

3.3
Общо 3 гласували
5 0
4 2
3 0
2 1
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати