Книги за българска филология

Верослав МановВерослав Манов
Регистриран на02.07.12
Последно активен03.08.17

Търговец

  • Населено място:София
  • Номер на обявата:1048494
  • Подател:Верослав Манов (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0887480191
  • Skype:veroslavm
  • Уеб Страница:-

Описание

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, ЕЗИКОЗНАНИЕ

(Цените са в български левове)

- к Речник на литературните термини – 1980 г. – 25
- с Иван Богданов – Енциклопедичен речник на литературните термини – 1993 г. – 15
- к Пантелей Зарев – Теория на литературата – т. 1 – 1979 г. – 8
- Генадий Поспелов – Теория на литературата – 1948 г. – 10
- к Введение в литературоведение, под ред. Г. Поспелова – 1988 г. – 10
- с Л. И. Тимофеев – Основи на теорията на литературата – 1968 г. – 12
- с В. Сорокин - Теория на литературата – 1960 г. – 8
- к Никола Георгиев – Анализ на лирическата творба – 1994 г. – 10
- к Методология анализа литературного произведения – 1988 г. – 8
- к Лонгин – За възвишеното – 1985 г. – 10
- к Зарубежное литературоведение 70 – х годов. Направления, тенденции, проблемы – 1984 г. – 10
- с Боян Ничев – Основи на сравнителното литературознание – 1986 г. – 15
- с Ю. Лотман; К. Леви - Строс; Р. Якобсон и др. – Семиотика и искусствометрия – 1972 г. – 12

- к Йосиф Тронски – История на античната литература – 1952 г. – 25
- к Иосиф Тронский – История античной литературы – 1983 г. – 20
- к С. Радциг – История на старогръцката литература – 1969 г. – 8
- с Владимир Борухович – История древнегреческой литературы. Классический период – 1962 г. – 10
- к Антична литература. Енциклопедичен справочник – 1988 г. – 13
- с Традиция. Литература. Действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание – 1984 г. – 17
- с А. Лосев – Омир – 1962 г. – 12
- Богдан Богданов – Омировият епос – 1976 г. – 8
- с Богдан Богданов – Романът – античен и съвременен – 1986 г. – 10
- к Татьяна Гончарова – Еврипид – 1986 г. – 4
- с Аристотел – Поетика – 1947 г. – 12
- с Аристотел – За поетическото изкуство – 1975 г. – 12
- к Пьотр Кохан – Гръцка литература – 1947 г. – 10
- к Пьотр Кохан – Очерки по историята на западноевропейските литератури – т. 1; т. 2 (на руски) – 1910 г. ; Модерната западноевропейска литература – 50
- с Михаил Бахтин – Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса – 1978 г. – 25
- с Марко Минков – Шекспир – епоха и творчество – 1946 г. – 10
- с Александър Шурбанов – Между патоса и иронията. Кристофър Марлоу и зараждането на ренесансовата драма – 1992 г. – 13
- к Александър Пешев – Западноевропейската литература до Великата френска буржоазна революция – 1975 г. – 12
- к Д. Б. Митов; А. Пешев - Западноевропейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна – 1975 г. – 15
- к Димитър Митов - Западноевропейската литература след Парижката комуна – 1976 г. – 12
- к Р. Самарин – Зарубежная литература – 1987 г. – 5
- к С. Артамонов – История зарубежной литературы XVII – XVIII веков – 1988 г. – 8
- с Г. Е. Лесинг – Размисли – 1979 г. – 8
- с Г. Е. Лесинг – Лаокоон или За границите на живописта и поезията – 1978 г. – 20
- с Г. Е. Лесинг – Хамбургска драматургия – 1958 г. – 18
- к Йохан Петер Екерман – Разговори с Гьоте – 1966 г. – 15
- к Карл Отто Конради – Гете. Жизнь и творчество – т. 2 – 1987 г. – 7
- к Зарубежная литература XIX века. Романтизм – 1990 г. – 6
- к Зарубежная литература XIX века. Реализм – 1990 г. – 6
- к Въображение и свобода. Английски романтици за литературата и изкуството – 1982 г. – 17
- с Георг Брандес – Литературата на XIX век – 1980 г. – 15
- к Пол Лафарг – Естетика и литература – 1988 г. – 13
- к Антонио Грамши – За културата, литературата и изкуството – 1976 г. – 17
- к Томас Стърнз Елиът – Традиция и индивидуален талант – 1980 г. – 8
- к Чарлс Пърси Сноу – Реалистите – 1983 г. – 8
- к Шарл Бодлер – Естетически и критически съчинения – 1976 г. – 20
- с Иполит Тен – Есета върху литературата и изкуството – 1981 г. – 17
- с Хосе Карлос Мариатеги – За литературата и изкуството – 1975 г. – 17
- к Симеон Хаджикосев – Сред класиката – 1989 г. – 8
- к Исак Паси – Философски литературни етюди – 1968 г. – 12
- с Исак Паси – Есета (Философски литературни етюди, Френски моралисти, Томас Ман) – 1981 г. – 12
- с Исак Паси – Есета – 1993 г. – 15
- с Исак Паси – Смешното – 1979 г. – 10
- к Исак Паси – Смешното – 1993 г. – 15
- с Слово и символ. Из естетиката на европейския символизъм – 1979 г. – 22
- к Розалия Ликова –Проблеми на европейския символизъм – 1984 г. – 22
- к Стоян Илиев – Естетическите програми на френските и руските символисти – 1979 г. – 10
- к Пол Елюар – Мисли върху изкуството – 1962 г. – 12
- с Андре Мороа – Френски писатели на XX век (От Пруст до Камю – от Жид до Сартр) – 1980 г. – 15
- к Олга Кръстева – Театърът през вековете – 1980 г. – 12
- с Карл Краус – Кутията на Пандора (есета, статии, афоризми) – 1993 г. – 12
- к Ролан Барт – Фрагменти на любовния дискурс – 1997 г. – 17
- с Цветан Стоянов – Съчинения – т. 1 - 2 – 1988 г. – 35
- с И. Павлов; В. Тодоров – История на чешката литература – ч. 1 – 1986 г. – 8
- с Славянски литератури – образци – ч. 1 - 2 – 1977/84 г. – 20
- с Емил Георгиев – Очерки по история на славянските литератури – ч. 2 – 1963 г. – 8
- с Емил Георгиев – Епопея на освободителната борба на българския народ в славянските литератури – 1976 г. – 8

- к История русской литературы XVII – XVIII веков – 1969 г. – 5
- к В. Г. Белински – Избрани произведения – 1955 г. – 12
- к В. Г. Белинский – О русских классиках – 1979 г. – 8
- к Ангел Анчев – Руска класическа литература – 1982 г. – 8
- с Ангел Анчев – Руският роман от втората половина на XIX век – 1986 г. – 7
- с История на руската литература през XIX век - том 1 – 1986 г. – 12
- к Русская литература XIX века. Первая половина (хрестоматия) – 1987 г. – 4
- к История русской литературы XIX века. 1800 – 1830 - тые годы – 1989 г. – 6
- к Русские писатели. Биобиблиографический справочник – т. 1 - 2 – 1990 г. – 15
- к Б. Бурсов – Судьба Пушкина – 1989 г. – 6
- к В. Кулешов – Жизнь и творчество А. С. Пушкина – 1987 г. – 6
- к Николай Добролюбов – Литературная критика – т. 1 - 2 – 1984 г. – 12
- к Дмитрий Писарев – Литературная критика – т. 1 - 3 – 1988 г. – 15
- к Владимир Соловьев – Литературная критика – 1990 г. – 10
- к В. Г. Белинский; А. Герцен; Н. Чернышевский; Н. Добролюбов – Педагогическое наследие – 1987 г. – 7
- Ана Г. Достоевска – Спомени – 1976 г. – 10
- Леонид Гросман – Ф. М. Достоевски – 1965 г. – 10
- с Михаил Бахтин – Проблеми на поетиката на Достоевски – 1976 г. – 18
- с Михаил Бахтин – Проблемы поэтики Достоевского – 1963 г. – 13
- к Валери Брюсов – Изкуство или живот – 1984 г. – 5
- к Л. С. Виготски – Психология на изкуството – 1978 г. – 25
- к Лев Выготский – Психология искусства – 1987 г. – 17
- к Виктор Шкловски – Тетива (сборник статии) – 1977 г. – 10
- к Виктор Шкловски – Художествената проза. Размисли и разбори - 1988 г. – 18
- к Русская советская литература – 1988 г. – 3
- т Леонид Паспалеев – Как се калявяше стоманата и Родени от бурята - 1947 г. – 1
- к Джон Глэд – Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье – 1991 г. – 5

- к Михаил Арнаудов – Личности и проблеми в европейската литература – 1967 г. – 10
- к Михаил Арнаудов – Избрани произведения – т. 1 - 2 – 1978 г. – 25
- к Михаил Арнаудов – Психология на литературното творчество – 1965 г. – 25
- к Михаил Арнаудов – Поети и герои на Българското възраждане – 1965 г. – 10
- с Иван Богданов – Кирил и Методий – 1987 г. – 7
- к Надежда Драгова – Балканският контекст на старобългарската писмена култура /VIII – XII век/ – 1992 Г. – 8
- с Красимир Станчев – Стилистика и жанрове на старобългарската литература – 1985 г. – 5
- к История на българската литература – т. 1 (Старобългарска литература), под ред. на В. Велчев; Е. Георгиев; П. Динеков – 1963 г. – 17
- к История на българската литература – т. 2 (Литература на Възраждането), под ред. на С. Божков; Г. Димов; П. Динеков – 1966 г. – 20
- к Петър Динеков – От Възраждането до днешния ден (статии) – 1987 г. – 5
- к Петър Динеков – Български фолклор – ч. 1 – 1990 г. – 15
- к Боян Пенев – Изкуството е нашата памет – 1978 г. – 12
- с Боян Пенев – История на новата българска литература – т. 1 - 4 – 1977/78 г. – 45
- к К. Топалов; Н. Чернокожев – Българската литература през Възраждането – 1998 г. – 4
- к Дочо Леков – Българска възрожденска литература – т. 1 – 1988 г. – 10
- и Иван Попиванов – Любен Каравелов – 1975 г. – 5
- к Соня Баева – Петко Славейков. Живот и творчество 1827/1870 – 1968 г. – 4
- к Светослава Славейкова – Дядо Славейков – 1957 г. – 3
- с Иван Богданов – Тринадесет века българска литература. Събития, автори, произведения, библиография – ч. 2 (Нова българска литература 1879 – 1981) – 1983 г. – 12
- к История на българската литература – т. 3 (Българската литература от Освобождението до края на Първата световна война), под ред. на П. Зарев; С. Каролев; Г. Цанев – 1970 г. – 35
- с Светлозар Игов – История на българската литература 1878 – 1944 – 1991 г. – 18
- с Очерци за български писатели – ч. 2 – 1966 г. – 5
- с Кръстьо Генов – Романтизмът в българската литература – 1968 г. – 13
- с Иван Шишманов – Иван Вазов. Спомени и документи – 1976 г. – 15
- с Милена Цанева – По страниците на Под игото – 1976 г. – 6
- к Милена Цанева – Автори, творби, проблеми – 1990 г. – 8
- к Георги Цанев – Страници от историята на българската литература – т. 1 – 1967 г. – 7
- к Георги Цанев – Пътят на Яворов – 1947 г. – 5
- с Никола Георгиев – Анализационни наблюдения – 1993 г. – 10
- с Ръководство по словесността. Назначено за горните класове на гимназиите, педагогическите и духовните училища, съст. от Д. Мишев; С. Костов – 1889 г. – 50
- с Д - р Кръстьо Кръстев – Етюди и критики – 1894 г. – 50
- к Д - р Кръстьо Кръстев – Етюди, критики, рецензии – 1978 г. – 13
- к Владимир Василев – Студии, статии, полемики – 1992 г. – 13
- к Димо Кьорчев – Студии, статии, есета – 1992 г. – 13
- к Александър Балабанов – Студии, статии, рецензии, спомени – т. 1 – 1973 г. – 13
- с Блуждаеща естетика. Българските символисти за символизма – 1993 г. – 15
- к Избрани български есета – 1981 г. – 10
- к Едвин Сугарев – Българският експресионизъм – 1988 г. – 7
- к Блага Димитрова; Йордан Василев – Младостта на Багряна и нейните спътници (с автографи на авторите) – 1993 г. – 13
- к Блага Димитрова; Йордан Василев – Дни черни и бели (с автограф на автора) – 1993 г. – 13
- к Стоян Илиев – Димчо Дебелянов. Между греха и разкаянието – 1985 г. – 8
- с/к Искра Панова – Вазов, Елин Пелин, Йовков – майстори на разказа – 1967 г. ; 1988 г. – 10
- к Стоян Каролев – Жрецът воин – т. 1 - 2 – 1978 г. – 15
- к Стоян Каролев – Съвременни литературни въпроси – 1966 г. – 3
- т Григор Василев – Йордан Йовков /спомени и писма/ - 1940 г. – 1
- к Никола Вапцаров. 70 години от рождението му. Доклади – 1981 г. – 8
- к Бойка Вапцарова – Спомени за Вапцаров – 1972 г. – 4
- к Елена Вапцарова – Спомени за моя син – 1975 г. – 3
- к Райна Вапцарова – Мама. Втора книга – 1988 г. – 2
- к Тончо Жечев – Българският Великден или Страстите български – 1980 г. – 15
- к Тончо Жечев – Избрани произведения – т. 1 - 2 (Митът за Одисей; Литература и история) – 1989 г. – 20
- с Тончо Жечев – Българският роман след Девети септември – 1980 г. – 5
- к Тончо Жечев – Съвременни образи и идеи – 1964 г. – 4
- к Тончо Жечев – Критически дневник – 1987 г. – 4
- к Ефрем Каранфилов – Герои и характери – 1970 г. – 4
- к З. Петров; Е. Константинова; К. Куюмджиев – Очерки по история на българската литература след Девети септември 1944 г. – кн. 1 - 2 – 1980 г. – 18
- к Пантелей Зарев – Панорама на българската литература – т. 5 – 1979 г. – 8
- к Пантелей Зарев – Българска народопсихология и художествена литература – 1983 г. – 13
- к Речник на българската литература – т. 1 - 3 – 1976/82 г. – 50
- к Елка Константинова – Георги Караславов – 1986 г. – 3
- к Симеон Хаджикосев – Ран Босилек – 1985 г. – 3
- с Веселин Андреев – Соната за Петя Дубарова – 1988 г. – 7
- к И. Радев; Р. Мишева – Есето – 1994 г. – 5
- к Литературни анализи – 11 клас, под ред. на И. Радев – 1993 г. – 3
- к Литературни анализи – 11 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- к Литературни анализи – 10 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- к Литературни анализи – 7 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- с М. Стойкова и кол. – 66 теста по български език и литература. 11 клас – 2008 г. – 10
- с В. Стефанов; А. Панов – Литература за 12 клас – изд. Анубис – 2008 г. – 5

- с В. Георгиев; И. Дуриданов – Езикознание – 1965 г. ; 1972 г. – 10
- с Живко Бояджиев – Увод в езикознанието – 1995 г. – 12
- с Б. Симеонов; М. Москов; Ж. Бояджиев – Помагало по езикознание /Статии, тезиси и материали за упражнения/ - 1971 г. – 10
- с Моско Москов – Езикознание. В помощ на учителите по български език – 1982 г. – 8
- с Моско Москов – Език и езикознание – ч. 1 (Отолингвистика /Същност на езика/) – 2000 г. – 15
- к Моско Москов – За чист български език – 1976 г. – 4
- с Николай Трубецкой – Основы фонологии – 1960 г. – 13
- с З. Попова; К. Влахов; Г. Михаилов – Старогръцки език. Учебник христоматия – 1970 г. – 13
- с Василена Тодоранова – Учебник по старогръцки език – 1985 г. – 8
- с А. Милев; Г. Михайлов – Старогръцка граматика – 1979 г. – 15
- с Славянски езици. Кратки характеристики, образци и речници. Севернославянска група – 1978 г. – 10
- к Людвиг Селимски – Славянски езици. Очерци и текстове – 1985 г. – 10
- с Иван Гълъбов - Старобългарски език с увод в славянското езикознание – 1980 г. – 10
- с Кирил Мирчев – Старобългарски език – 1968 г. – 10
- с Кирил Мирчев – Старобългарски език – 1972 г. – 12
- с Старобългарски език. Текстове и речник – 1986 г. – 10
- с Ж. Икономова; А. - М. Тотоманова; И. Добрев - Старобългарски език за 11 клас на НГДЕК – 1985 г. – 10
- с Иван Богоров – За народна свяст, добро поминуванье и родна реч. Избрани произведения – 1970 г. – 10
- с Стоян Стоянов – Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология – 1980 г. – 15
- к К. Попов; С. Стоянов; М. Янакиев – Български език – 1980 г. – 13
- к Константин Попов – Съвременен български език. Синтаксис – 1979 г. – 10
- с Помагало по български синтаксис – 1979 г. – 10
- с Л. Андрейчин; Н. Костов; К. Мирчев; Е. Николов; С. Стойков – Български език. Учебник за педагогическите училища за начални учители – 1955 г. – 12
- к Юрий Маслов – Граматика на българския език – 1982 г. – 10
- к Д. Тилков; Т. Бояджиев – Българска фонетика – 1990 г. – 10
- и Д. Тилков; Т. Бояджиев – Онагледяване на материала по български език. Сборник от упражнения и образци – 1971 г. – 5
- с Стойко Стойков – Увод в българската фонетика – 1961 г. – 7
- к Стойко Стойков – Българска диалектология – 1968 г. – 18
- с Помагало по българска диалектология, съст. Тодор Бояджиев – 1984 г. – 8
- к Любомир Милетич – Източнобългарските говори – 1989 г. – 17
- к Любомир Милетич до Ватрослав Ягич – Писма 1896 – 1914 – 1996 г. – 8
- с Александър Теодоров – Балан – Избрани произведения – 1987 г. – 17
- с С. Георгиев; Р. Русинов – Учебник по лексикология на българския език – 1979 г. – 10
- с Помагало по българска лексикология, съст. Х. Първев – 1979 г. – 8
- к Помагало по българска историческа лексикология – 1986 г. – 8
- с Боримир Кръстев – Морфологията на българския език в 187 типови таблици – 1984 г. – 7
- к Григорий Венедиктов – Болгарский литературный язык эпохи Возрождения – 1990 г. – 5
- с Беньо Цонев - История на българския език – т. 2 /фототипно/ - 1984 г. – 20
- к Стефанъ Младеновъ – История на българскиятъ езикъ – 1935 г. – 15
- к Стефан Младенов – История на българския език – 1979 г. – 22
- к Стефанъ Младеновъ – Речникъ на чуждите думи в българския езикъ с обяснения за произхода и състава имъ – 1932 г. – 40
- с А. Милев; Б. Николов; Й. Братков - Речник на чуждите думи в българския език – 1970 г. ; 1978 г. – 25
- к Л. Андрейчин; Л. Георгиев; С. Илчев; Н. Костов; И. Леков; С. Стойков; Ц. Тодоров – Български тълковен речник – 1976 г. – 35
- к Л. Андрейчин; В. Георгиев; И. Леков; С. Стойков – Правописен речник на българския книжовен език – 1981 г. – 10
- к П. Пашов; Х. Първев – Правоговорен речник на българския език – 1975 г. – 25
- к Л. Нанов; А. Нанова – Български синонимен речник – 1987 г. – 20
- с Этнопсихолингвистика, под ред. на Ю. Сорокин – 1988 г. – 12
- с Гергана Дачева – Семиостилистика – 2001 г. – 8
- с Ричард Хъдсън – Социолингвистика – 1995 г. – 12
- с Ангел Пачев – Малка енциклопедия по социолингвистика – 1993 г. – 18
- к Михаил Виденов – Българска социолингвистика – 1990 г. – 10
- к Михаил Виденов – Съвременна българска градска езикова ситуация – 1990 г. – 15
- с Георги Армянов – Жаргонът, без който (не) можем – 1989 г. – 8
- к Цветана Карастойчева – Българският младежки говор – 1988 г. – 8
- с Любомир Андрейчин – На езиков пост (статии) – 1961 г. – 10
- к Помагало по методика на българския език, съст. Кирил Димчев – 1990 г. – 5

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ

Рейтинг

2
Общо 1 гласували
5 0
4 0
3 0
2 1
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати