Научни книги по световна история

Верослав МановВерослав Манов
Регистриран на02.07.12
Последно активен03.08.17

Търговец

  • Населено място:София
  • Номер на обявата:1048499
  • Подател:Верослав Манов (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0887480191
  • Skype:veroslavm
  • Уеб Страница:-

Описание

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

/цените са в български левове/

к К. В. Керам – Най - древният жител на Америка – 1987 г. – 18
- т/к К. В. Керам – Богове, гробници и учени – 1988 г. – 18
- т Ч. Казо; С. Скот – Ново изследване на големите загадки – 1988 г. – 13
- к Анри - Пол Ейду – Истини и загадки на археологията – 1976 г. – 10
- т Людмила Ильинская – Легенды и археология. Древнейшее Средиземноморье – 1988 г. – 4
- т Владимир Малов – Легендите водят до открития – 1985 г. – 5
- т Борис Бродски – Мъртви и живи градове – 1969 г. – 7
- т Златка Стоянова – Из градовете на древната култура – 1961 г. – 4
- с М. Герасимов – Основы восстановления лица по черепу – 1949 г. – 20
- с Люис Морган – Първобитното общество – т. 1 - 2 – 1939 г. – 30
- с Хендрик Вилем ван Луун – История на човечеството – 1944 г. – 15
- т Хендрик Вилем ван Луун – История на човечеството за деца – 1993 г. – 10
- т Тайны веков. Антология тайнственных случаев – 1977 г. – 5
- т Тайната на вековете – 1985 г. – 5
- т Хелмут Ханке – Морякът, смъртта и дяволът – 1980 г. – 5
- т Хелмут Ханке – Люди, корабли, океаны – 1976 г. – 5
- т Семьон Белкин – Разкази за известни кораби – 1986 г. – 4
- т Семен Белкин – Голубая лента Атлантики – 1967 г. – 3
- т Олег Бережних – Най - големите кораби – 1988 г. – 4
- т Хайнц Нойкирхен – Морската мощ в огледалото на историята – 1985 г. – 15
- т Хайнц Нойкирхен – Пиратите – 1981 г. – 8
- т Хайнц Нойкирхен – Пираты – 1980 г. – 7
- т Яцек Маховский – История морского пиратства – 1972 г. – 5
- т Джон Есквемелин – Пиратите на Америка – 1986 г. – 5
- т Антонио Хименес – Остров Пинос. Пирати, колонизатори, бунтовници – 1984 г. – 6
- т Робер Стенюи – Съкровищата на Армадата – 1978 г. – 5
- т Теньо Тончев – Докосвания до вечността – 1988 г. – 4
- к М. Тачева; А. Данов; В. Станчева – Кратък исторически справочник. Част 1: Старият свят – 1980 г. – 12
- т Факти за Израел. История – 3
- т Федор Коровкин – История древнего мира – 1974 г. – 7
- с История на Древна Гърция, под ред. на В. Авдиев и колектив – 1976 г. – 20
- с/к Херодот – История – ч. 1 - 2 – 1986 г. /1990 г. – 45
- с Херодот – Исторически новели – 1982 г. – 10
- с Тукидид – Избрани страници – 1988 г. – 15
- с Тукидид – История на Пелопонеската война – 1979 г. – 25
- к Гаврил Кацаров – Лекции по гръцка история – 1940 г. – 15
- т Борис Чолпанов – Александър Македонски – 1964 г. – 5
- т/с Илья Шифман – Александр Македонский – 1988 г. – 5
- с Ксенофонт – Киропедия – 1976 г. – 15
- к Плутарх – Избрани животописи – 1969 г. – 10
- т Знаменитые греки /по Плутарху/ – 1968 г. – 4
- т Франсоа Шаму – Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха – 1979 г. – 30
- к Тит Ливий – История на Рим – 1978 г. – 4
- к Тит Ливий – Достопаметни герои и деяния – 1989 г. – 10
- т А. Немировски – Пуническите войни – 1965 г. – 5
- т Стоил Стоилов – Спартак – 1964 г. – 4
- т Гай Салустий Крисп – Исторически съчинения /Югуртинската война, Истории. Фрагменти, Заговорът на Катилина, Писма до Цезар за държавата/ – 1982 г. – 17
- с Гай Юлий Цезар – Галската война – 1942 г. – 20
- т С. Утченко – Юлий Цезар – 1983 г. – 8
- с Марк Тулий Цицерон – Избрани писма – 1983 г. – 8
- с Марк Тулий Цицерон – Етически трактати – 1984 г. – 6
- с Марк Тулий Цицерон – Избрани речи – 1983 г. – 15
- с Светоний – Дванадесетте цезари – 1981 г. – 10
- с Александер Кравчук – Юлий Цезар – 1975 г. – 7
- и Александер Кравчук – Октавиан Август – 1979 г. – 6
- к Робер Етиен – Всекидневният живот в Помпей – 1983 г. – 20
- т Н. Машкин - История на Древния Рим – 1949 г. – 15
- с История на Древния Рим, под ред. на А. Бокщанин; В. Кузищин – 1976 г. – 18
- к Христоматия по история на стария свят, съст. Христо Данов – 1976 г. – 17
- с Художествено - документална христоматия по история на стария свят – 1974 г. – 8
- Христоматия по история на средните векове – ч. 1 – 1975 г. – 15
- с Христоматия по история на средните векове, съст. С. Маслев; Г. Гавраилов; И. Шапкарев – 1976 г. – 10
- т Христоматия по история на средните векове, съст. И. Шапкарев; Б. Примов; Х. Ботушаров – 1962 г. – 12
- с И. Шапкарев; Ц. Бонева; М. Йонов - История на Средните векове – 1963 г. – 13
- т И. Шапкарев – Четива по средновековна история – 1960 г. – 4
- к Йордан Николов; Колинка Исова – Средновековието – 1994 г. – 10
- с В. Вачкова; Т. Борисова - Петрова; В. Нинов – В търсене на истинското Средновековие – 2009 г. – 15
- с История на Средните векове, под ред. на С. Сказкин – т. 1 – 1977 г. – 25
- с История на Средните векове, под ред. на С. Сказкин – т. 2 – 1956 г. – 20
- т Атлас истории средних веков – 1968 г. – 4
- с Прокопий Кесарийски – Тайната история – 1983 г. – 8
- т Шарл Дюканж – Византийска история. История на империята на Константинопол по време на френските императори до завладяването ѝ от турците /откъси/ – 1992 г. – 18
- к Димитър Ангелов – История на Византия – ч. 1 – 1976 г. – 15
- к Димитър Ангелов – История на Византия – ч. 3 – 1976 г. – 10
- к Димитър Ангелов – Византия – духовна култура – 1994 г. – 15
- Георги Бакалов – Византия – 2000 г. – 15
- с Стивън Рънсиман – Падането на Константинопол – 1971 г. – 13
- к Нова история – ч. 1 (от Английската революция до 60 - те год. на XIX век) – 1977 г. – 20
- т Новая история /первый период 1640 – 1870/, под ред. на Е. Юровская; М. Полтавский; Н. Застенкер – 1972 г. – 15
- т Атлас. Нова обща история – 1979 г. – 5
- т Йосиф Григулевич – Инквизицията – 1986 г. – 12
- т Ефим Черняк – Пет столетия тайна война. Из историята на секретната дипломация и разузнаването – 1989 г. – 8
- т Ефим Черняк – Пет столетий тайной войны. Из истории разведки – 1966 г. – 6
- т Ефим Черняк – Присъдата на вековете. Из историята на политическите процеси на Запад – 1982 г. – 7
- т Александър Горбовски; Юлиан Семьонов – Война без изстрел – 1987 г. – 6
- т Владимир Кобрин – Иван Грозный – 1989 г. – 5
- т Александър Янков – Петър Първи – 1969 г. – 4
- т Мария Евгениева – Любовниците на Екатерина – 1991 г. – 2
- т В. Трухановски – Адмирал Нелсън – 1983 г. – 6
- с Алберт Собул – Очерк по история на Френската революция – 1978 г. – 20
- т/с Христо Глушков – Френската революция 1789 – 1799 – 1989 г. – 10
- к Мирабо. Дантон. Марат. Оратори на Великата френска революция – 1989 г. – 12
- т Анатолий Левандовский – Дантон – 1964 г. – 7
- т Анатолий Левандовски – Робеспиер – 1961 г. – 10
- т Анри Робер – Прочути исторически процеси – 1991 г. – 6
- т Андрей Пантев – Американската буржоазна революция 1776 – 1789 – 1977 г. – 8
- к Документи на американската демокрация – 1990 г. – 3
- т Драган Тенев – Гарибалди – 1967 г. – 5
- к Нешо Давидов – Парижката комуна – 1971 г. – 5
- к Николай Ирибаджаков – Клио перед судом буржуазной философии – 1972 г. – 3
- т Александра Богданович – Три последних самодержца – 1990 г. – 10
- т И. Берхин; И. Федосов – История СССР /1900 – 1937/ – 1978 г. – 3
- т Пол Джонсън – Съвременността. Светът от 20 - те до 90 - те – 1993 г. – 20
- т Иван Майски – Спомени на съветския посланик – кн. 1 /Пътешествие в миналото/ - 1965 г. – 10
- т Княз Феликс Юсупов – Убийството на Распутин – 1992 г. – 4
- т Николай Евреинов – Тайна Распутина – 1990 г. /фототипно от 1924 г. / - 3
- к Ленин. Владимир Илич. Краткая биография – 1955 г. – 4
- к В. И. Ленин. Кратка биография – 1955 г. – 4
- к В. И. Ленин. Кратък биографичен очерк – 1974 г. – 3
- т Злодейското покушение 30 август 1918 – 1985 г. – 4
- т Арсений Тишков – Дзержинский – 1974 г. – 5
- т Чекисты /сборник/ - 1972 г. – 10
- т И. Дубински - Мухадзе – Орджоникидзе – 1968 г. – 3
- т Михаил Василевич Фрунзе – 1955 г. – 4
- т Лев Троцкий – Политические силуэты – 1990 г. – 10
- к История на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) – 1945 г. – 10
- т Л. Берия; Н. Булгарин; А. Василевски – Речи пред 19 конгрес на ВКП /б/ – 1952 г. – 5
- т Семен Буденный – Пройденный путь – кн. 2 – 1965 г. – 7
- т Александър Золототрубов – С. М. Будьони – 1988 г. – 7
- т Георги Гавраилов – В. И. Чапаев – 1967 г. – 3
- т П. Бабенко – Й. Е. Якир – 1965 г. – 3
- т Ю. Щетинов; Б. Старков – Красный маршал /Михаил Тухачевский/ – 1990 г. – 3
- т Анна Ларина /Бухарина/ - Незабравимото – 1990 г. – 5
- т Анна Ларина /Бухарина/ - Незабываемое – 1987 г. – 5
- т И. В. Сталин. Кратка биография – 1950 г. – 4
- т Рой Медведев – О Сталине и сталинизме – 1990 г. – 8
- т Константин Симонов – Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине – 1990 г. – 5
- т Абдурахман Авторханов – Загадката около смъртта на Сталин – 1991 г. – 4
- т Иосиф Сталин – О Великой отечественной войне Советского союза /сборник/ – 1947 г. – 5
- Тяхната борба (Адолф Хитлер – Моята борба; Йосиф Сталин – Основите на ленинизма) – 1991 г. – 10
- т Лев Гинцберг – Тень фашистской свастики. Как Гитлер пришел к власти – 1967 г. – 4
- т Игор Овсяни – В навечерието на Втората световна война – 1989 г. – 5
- т Владимир Волков – Операция Тевтонский меч – 1966 г. – 4
- с Желю Желев – Фашизмът – 1990 г. – 8
- т Даниил Мелников – Заговорът от 20 юли 1944 година в Германия. Причини и последици – 1966 г. – 6
- т/к Д. Мельников; Л. Черная – Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер – 1991 г. – 8
- т Д. Мелников; Л. Чорная – Империята на смъртта. Апаратът за насилие в нацистка Германия 1933/1945 – 1989 г. – 10
- т Курт Рис – Тоталният шпионаж – 5
- т Жак Деларю – История гестапо – 1993 г. – 10
- т Документи и материали от навечерието на Втората световна война. Из архива на германското външно министерство – т. 1 /Ноември 1937 – 1938 г. / - 1949 г. – 13
- т Граф Галеацо Чано – Политически дневник /1939 – 1943/ – 1992 г. – 10
- т Ханри Коан – Какво казват четирма шпиони – 1937 г. – 5
- т Михаил Колесников – Таким был Рихард Зорге – 1965 г. – 4
- т Юрий Корольков – Человек, для которого не было тайн /Рихард Зорге/ – 1965 г. – 5
- к Г. Георгиев – Хроника на Втората световна война – 1975 г. – 12
- т Совершенно секретно! Только для командования! . Стратегия фашистской Германии в войне против СССР /документы и материалы/ – 1967 г. – 15
- т Йосиф Сталин – За Великата Отечествена война на Съветския съюз – 1954 г. – 5
- т Великая Отечественная война 1941 - 1945, под ред. на П. Жилин – 1973 г. – 13
- т СССР в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Краткая хроника – 1964 г. – 20
- т История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945 – т. 4 /Изгнание врага из пределов Советского союза и начало освобождения народов Европы от фашистского ига (1944 год)/ - 1964 г. – 20
- т История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945 – т. 5 /Победоносное окончание войны с фашистской Германией. Поражение империалистической Японии (1945 г. ) – 1963 г. – 20
- т История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945 – т. 6 /Итоги Великой Отечественной войны/ - 1965 г. – 20
- т Елена Ржевская – Берлин, май 1945 – 1970 г. – 4
- т А. Лукин; Т. Гладков – Николай Кузнецов – 1971 г. – 4
- т Десет символа на подвига /очерци за градовете герои на Съветския съюз/ - 1975 г. – 5
- т Голоса войны. Рассказы и письма фронтовиков 1945 - 2005 – 2005 г. – 13
- т Кирил Москаленко – На югозападното направление - т. 1 - 2 /1941 – 1943; 1943 – 1945/ - 1978 г. – 18
- т Сергей Штеменко – Генеральный штаб в годы войны – 1968 г. – 6
- т Константин Рокоссовский – Солдатский долг – 1968 г. – 6
- с/т Георгий Жуков – Спомени и размисли – 1969 г. – 15
- т Георгий Жуков – Воспоминания и размышления – 1969 г. – 13
- т Николай Яковлев – Маршал Жуков – 1987 г. – 5
- т Николай Яковлев – Избранные произведения /Маршал Жуков, 19 ноября 1942 г. , 3 сентября 1945 г. / – 1990 г. – 8
- т Николай Яковлев – Пърл Харбър. 7 декември 1941 година – 1990 г. – 5
- т Такусиро Хаттори – Япония в войне 1941 – 1945 – 1973 г. – 15
- т Пьотр Владимиров – Специалният район на Китай 1942 - 1945 – 1974 г. – 10
- т/с Дуайт Айзенхауер – Кръстоносният поход в Европа – 1986 г. – 13
- с Стъдс Търкъл – Добрата война (Втората световна война в разказите на очевидци) – 1988 г. – 5
- т Герман Розанов – Краят на Третия райх – 1988 г. – 5
- т Джим Шедън; Норман Франкс – Боен пилот – 1998 г. – 7
- т Ханс Херлин – Летците от Хирошима – 1988 г. – 4
- т Преписка на Председателя на Министерския съвет на СССР с президентите на САЩ и министър - председателите на Великобритания по време на Великата отечествена война 1941 – 1945 – 1983 г. – 20
- с Уинстън Чърчил – Втората световна война /мемоари/ – т. 1 /Назряващата буря/ - 1993 г. – 15
- с Уинстън Чърчил – Втората световна война /мемоари/ – т. 2 /Звезден миг/ - 1994 г. – 15
- т Техеран, Ялта, Потсдам. Сборник документи – 1968 г. – 10
- т Валентин Бережков – Техеран 1943 – 1970 г. – 4
- т Валентин Бережков – Страници от дипломатическата история – 1988 г. – 12
- т А. Полторак – От Мюнхен до Нюрнберг – 1964 г. – 7
- т А. Полторак – Нюрнбергский эпилог – 1969 г. – 7
- т Втората световна война и съвременността – 1975 г. – 10
- т Александър Бланк – Вторият живот на фелдмаршал Паулус – 1989 г. – 6
- т Лев Безименски – Военнопрестъпник № 293 – 1985 г. – 4
- т Факти за Израел. Държавата Израел – 1
- т Дечко Свиленов – Какво е дал Израел на света? – 2010 г. – 2
- т Две години борба на Гръцката демократична войска – 1948 г. – 2
- т Кризата в Югославската комунистическа партия – 1948 г. – 2
- т Г. Хайден; М. Клайн; А. Козик – Философия на престъплението – 1964 г. – 5
- к Н. Ермашов – Сун Ят - сен – 1966 г. – 4
- к Христоматия по най - нова обща история – 1988 г. – 6
- к Хрестоматия по новейшей истории (1945 – 1974) – 1976 г. – 4
- т Атлас новейшей истории зарубежных стран – 1968 г. – 4
- т Е. Холош; В. Лайтаи – Площад Република 1956 – 1978 г. – 4
- т Ким Филби – Моята тайна война – 1981 г. – 5
- т Вацлав Боровичка – Именити разузнавачи – 1987 г. – 5
- т Вацлав Боровичка – Атентати, които трябваше да променят света – 1983 г. – 5
- т Джонатан Блоч; Патрик Фитцджералд – Тайните операции на британското разузнаване – 1988 г. – 6
- т Константин Костов – Фалшивият блясък на короните – 1982 г. – 5
- т Фредерик Лоран – Черният оркестър – 1982 г. – 6
- т Л. Делюсин – Културната революция в Китай – 1968 г. – 2
- т Герои острова Даманский, съст. М. Холмогоров – 1969 г. – 4
- к Ернесто Че Гевара – Мисля за безсмъртието на революцията (Епизоди от революционната война; статии, речи, беседи; боливийският дневник на Че) – 1981 г. – 20
- т Иосиф Лаврецкий – Эрнесто Че Гевара – 1973 г. – 7
- т Сергей Хрущев – Пенсионер союзного значения – 1991 г. – 10
- т Ефраим Кишон – Черна неблагодарност е хорската отплата – 1992 г. – 5
- т Ю. Поморин и др. – Кървави следи /Възраждането на СС/ – 1985 г. – 5
- т Юрий Иванов – Бъдете бдителни: Ционизъм! – 1969 г. – 4
- и А. Громико; А. Кокошин – Братя Кенеди – 1988 г. – 8
- т Ю. Рот; Б. Ендер – Зад кулисите на властта – 1987 г. – 8
- т Станислав Бродски – В профил и анфас /очерци за политически дейци/ - 1981 г. – 6
- т Иван Палчев – Сянката на терора – 1998 г. – 8
- т Весела Табакова – Кого убиват терористите? – 1979 г. – 3
- т Андрей Грачов – Политическият екстремизъм – 1988 г. – 5
- т Э. Ковалев; И. Седых – Лабиринтами провокации – 1988 г. – 5
- т С чужого голоса – 1985 г. – 4
- т Военните затвори в Турция /сборник/ - 1989 г. – 4
- т Лоуренс Куше – Бермудский треугольник: мифы и реальность – 1983 г. – 5
- т Боб Удуърд – Пелена: Тайните войни на ЦРУ /1981 – 1987/ – 1989 г. – 8
- т М. Бар - Зоар; Н. Мишал – Мосад. Най - великите мисии на израелските тайни служби – 2013 г. – 20
- т Андрю Мортън – Даяна. Принцесата на народа – 1997 г. – 10
- т Панайот Карагьозов – Някогашните славяни днес – 1997 г. – 12
- с Тиери Мейсън – 11 септември 2001. Ужасната измама – 2002 г. – 10

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ

Рейтинг

3.7
Общо 3 гласували
5 1
4 1
3 0
2 1
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати