Книги в областта на техниката

Верослав МановВерослав Манов
Регистриран на02.07.12
Последно активен03.08.17

Търговец

  • Населено място:София
  • Номер на обявата:1048500
  • Подател:Верослав Манов (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0887480191
  • Skype:veroslavm
  • Уеб Страница:-

Описание

ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

(Цените са в български левове)

- т М. Минев – Аеропланът. Устройство на самолета – 1934 г. – 10
- т Александр Яковлев – Цель жизни /Записки авиаконструктора/ - 1970 г. – 5
- т Николай Бондаренко – В воздухе – испытатели – 1975 г. – 4
- т Лев Экономов – Повелители огненных стрел /Слово о ракетчиках и ракетах/ - 1964 г. – 4

- т И. Гатев и кол. – Електротехника – 1965 г. – 6
- т И. Пеев и кол. – Електротехника – 1969 г. – 6
- т З. Лазаров и кол. – Електротехника. Лабораторни упражнения – 1963 г. – 3
- т В. Бинек; Х. Байбл – Справочник по електротехника – 1989 г. – 8
- к Димитър Русев – Първи стъпки в електрическите измервания – 1988 г. – 3

- т Д. Димитров – Взаимозаменяемост и технически измервания – 1962 г. – 4
- т Д. Димитров; Е. Вълева – Ръководство за лабораторни упражнения по технически измервания – 1963 г. – 3

- т Основи на методиката за решаване на технически задачи – 1986 г. – 3

- т Марк Выгодский - Справочник по элементарной математике – 1962 г. – 3
- к Справочник по элементарной математике, механике и физике – 1971 г. – 3
- т А. Цикунов – Сборник математических формул – 1968 г. – 2
- т В. Брандис – Четырехзначные математические таблицы – 1968 г. – 2
- т Д. Панов – Сметачна линийка – 1963 г. – 3
- т А. Петрова - Денева – Векторно и тензорно смятане – 1963 г. – 2

- т Русско – болгарский политехнический словарь – 1964 г. – 15
- к Н. Бендерев; И. Димитров – Технически руско – български речник – 1947 г. – 5
- т Немецко – русский технический словарь – 1966 г. – 20
- с Японско – русский научно - технический йероглифический словарь – 1 т. – 1984 г. – 25
- к Кратък английско – български технически речник – 1971 г. – 13
- с С. Семерджиев; П. Пеев; С. Данчев - Английско – български машиностроителен речник – 1970 г. – 15

- т Справочник машиностроителя – т. 1 – 6, под ред. на Н. Ачеркан – 1963/64 г. – 40
- т Й. Дамянов; В. Гизова; М. Митев – Наръчник на шлосера – 1987 г. – 10
- т М. Константинов и кол. – Теория на механизмите и машините – 1962 г. – 5
- т Ц. Недев и кол. – Задачи и курсово проектиране по теория на механизмите и машините – 1963 г. – 5
- т Г. Ицкович и кол. – Курсовое проектирование деталей машин – 1970 г. – 5
- т Д. Христов и кол. – Пресмятане и конструиране на машинни елементи – 1962 г. – 8
- т Valiva loziska RIV – 1951 г. – 5
- т Г. Ангелов – Машинни елементи – 1959 г. – 5
- т Г. Андреев; А. Дянков – Механика – 1967 г. – 5
- т Л. Лойцянски; А. Лурие – Теоретична механика – т. 1 - 2 - 1960 г. – 12
- т И. Мещерский – Сборник задач по теоретической механике – 1960 г. – 5
- т/к Х. Христов; Г. Димчев; К. Захариев – Техническа механика – 1985 г. ; 1987 г. – 5
- т В. Феодосьев – Сопротивление материалов – 1962 г. – 4
- т Б. Спасов; Я. Арнаудов – Съпротивление на материалите – 1976 г. – 6
- т Иван Кисьов – Съпротивление на материалите – 1963 г. – 8
- т Иван Кисьов – Таблици по съпротивление на материалите – 1965 г. – 3
- т И. Кисьов; Ц. Джонов; Й. Йорданов – Свитъци по съпротивление на материалите – ч. 1 - 3; 5 - 12 – 15
- т И. Малчев – Помощни таблици за упражнения по съпротивление на материалите – 1962 г. – 3
- т Н. Беляев – Сборник задач по сопротивлению материалов – 1962 г. – 5
- т Л. Калев – Технология на металите – 1961 г. – 5
- т Л. Калев и кол. – Технология на металите – 1974 г. – 5
- т Ангел Балевски – Металознание – 1962 г. – 10
- т Г. Ангелов и кол. – Ръководство за лабораторни упражнения по металознание и термообработка – 1962 г. – 3
- т А. Ваграмян; М. Жамагорцянц – Электроосаждение металлов и ингибирующая адсорбция – 1969 г. – 4
- т Първа национална конференция по най - рационалното използуване на металите и сплавите в машиностроителната промишленост. Доклади – 1968 г. – 3
- т W. Kuhn; D. Geu – Emailtechnik – 1971 г. – 4
- т Манфред Беккерт – Железо. Факты и легенды – 1988 г. – 4

- т В. Геров; Б. Спасов – Основи на хидравликата и пневматиката – 1973 г. – 4
- т Васил Геров – Кратък курс по хидравлични машини – 1960 г. – 6
- т Васил Геров – Хидравлични турбомашини – 1957 г. – 8
- т Васил Геров – Помпи, компресори, вентилатори – 1965 г. – 5
- т В. Маджирски и кол. – Сборник задачи и ръководство за лабораторни упражнения по хидравлика и хидравлични машини – 1963 г. – 4
- т Минчо Попов – Хидродинамика – 1962 г. – 5
- т С. Стесин; Е. Яковенко – Гидродинамические передачи – 1973 г. – 4

- т Г. Мумджиян – Термодинамични свойства на водата и водните пари /таблици и диаграма/ – 1962 г. – 6
- т Живко Кръстев – Техническа термодинамика – 1964 г. – 5
- т Ж. Кръстев; В. Марков - Техническа термодинамика – 1974 г. – 4
- т Ж. Кръстев; В. Марков; С. Динкова - Техническа термодинамика – 1965 г. – 4
- т О. Рабинович – Сборник задач по технической термодинамике – 1973 г. – 5
- т Н. Чалашканов – Термодинамика и двигатели с вътрешно горене – 1975 г. – 6

- т Христо Савов – Двигатели с вътрешно горене – 1964 г. – 5
- т Теория двигатей внутреннего сгорания, под ред. на Н. Дьяченко – 1965 г. – 5
- т М. Артамонов; М. Морин – Основы теории и конструирования автотракторных двигателей – 1973 г. – 4
- т А. Вълев; Л. Хлебаров – Теория и конструиране на двигателите с вътрешно горене – 1966 г. – 6
- т Борис Попов – Конструиране и изчисляване на двигатели с вътрешно горене – 1963 г. – 6
- т К. Бояджиев и кол. – Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ – 1981 г. – 8
- т К. Бояджиев – Лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене – 1963 г. – 4
- т Г. Рожанский – Судовые двигатели внутреннего сгорания – 1965 г. – 5
- т Г. Жеков; Л. Хлебаров – Автомобилни и тракторни двигатели – 1966 г. – 6
- т Автомобильные двигатели, под ред. на М. Ховах – 1967 г. – 7
- т Г. Панкратов – Двигатели внутреннего сгорания автомобили, тракторы и их эксплуатация – 1972 г. – 4
- т Двигатели внутреннего сгорания, под ред. на А. Орлин т. 2 - 3 / Конструкция и расчет; Системы, регулирование, автоматизация/ – 1962 г. – 10
- т Двигатели внутреннего сгорания. Теория рабочих процессов двигателей, под ред. на А. Орлин – 1971 г. – 5
- т Двигатели внутреннего сгорания. Конструкция и расчет двигателей, под ред. на А. Орлин – 1972 г. – 5
- т Двигатели внутреннего сгорания. Системы двигателей, под ред. на А. Орлин – 1973 г. – 5
- т Н. Попов; Д. Валев – Дизелови двигатели – 1975 г. – 6
- т Дизели. Справочник, под ред. на В. Ваншейдт – 1964 г. – 10
- т Г. Михалин – Справочник мастера по ремонту и монтажу стационарных дизелей – 1963 г. – 4
- т А. Шолце; С. Маслинков – Дизелови автомобилни двигатели – 1964 г. – 4
- т Владимир Костов – Гориво - подхранващи уредби и регулатори – 1973 г. – 5
- т Любен Илиев – Горивна апаратура на карбураторните двигатели – 1974 г. – 4
- т Немецко – русский словарь по двигателям внутреннего сгорания и газотурбинным установкам – 1961 г. – 8

- т Вернер Райхе – Книга за автомобила – 1974 г. – 10
- т Никола Попов – Устройство на автомобила – 1982 г. ; 1989 г. – 2
- т В. Анохин – Отечественные автомобили – 1964 г. – 15
- т И. Юрковский – Как обнаружить и устранить неисправности легкового автомобиля – 1975 г. – 2
- т Б. Гачев и кол. – Учебник за любителя шофьор – 1961 г. – 4
- т Г. Богданов; Б. Петров – Закон за движението по пътищата и правилник за прилагането му с изпитни въпроси – 1985 г. – 5
- т Ценоразпис за фабрично - заводските цени и цените на едро на резервните части за автомобил Волга - М 21 – 1962 г. – 1
- т Ръководство за експлоатация на мотоциклетите МЗ /ЕС 175/1; ЕС 250/1; ЕС 300/ – 1966 г. – 3
- т К. Папок – Смазочни масла – 1964 г. – 4
- т Shell. The application of lubricants – 1965 г. – 7

- т М. Опрев и кол. – Топлотехника – 1961 г. – 10
- т Д. Узунов и кол. – Ръководство за упражнения по топлотехника – 1964 г. – 3
- т Мир професий. Человек – техника – 1987 г. – 7
- т Б. Зубков; С. Чумаков – Энциклопедический словарь юного техника – 1988 г. – 10

- т В. Крицман; В. Станцо – Энциклопедический словарь юного химика – 1990 г. – 8
- т Б. Некрасов – Основы общей химии – т. 1 - 1965 г. – 6
- т Никола Коларов – Основен курс по химия – 1960 г. – 6
- т Д. Джоглев и кол. – Ръководство за упражнения по химия – 1960 г. – 2

- т Н. Иванчев и кол. – Ръководство за лабораторни упражнения по физика – 1960 г. – 3

- т Б. Петков; Х. Найденов – Конструктивно чертане – 1969 г. – 5
- т Б. Сандалски и кол. – Техническо чертане – 1988 г. – 5
- т Петър Ангелов – Техническо чертане и стандартизация – 1982 г. – 5
- т А. Рашков; И. Златанов – Електротехническо чертане – 1988 г. – 8
- т Н. Орехов – Производственная графика – 1988 г. – 4
- т Ат. Донков – Ръководство по техническо чертане. Перспектива и сенки – 1947 г. – 10

- т М. Сулерджицкая; Д. Сулерджицкий - Морской словарь – 1965 г. – 15
- т Петър Мардешич – Корабите през вековете – 1962 г. – 3
- т Илия Тодоров – Българските кораби – 1981 г. – 15
- т Н. Шмаков – Основи на военно - морското дело – 1951 г. – 10
- т Владимир Павлов – Развитие на българския военноморски флот 1897 – 1913 – 1970 г. – 8
- т Современные корабли Военноморского флота Союза ССР – 1975 г. – 10
- т Протаси Пампулов – Ръководство по морски моделизъм – 2 ч. /За напреднали/ - 1953 г. – 10
- т Херберт Тийл – От викингската лодка до кораба на подводни крила /Сборник от чертежи за изработване на корабни модели/ - 1973 г. – 15
- т П. Фирст; В. Паточка – Паруса над океанами. Модели старинных парусников – 1977 г. – 4
- т Г. Осинов и кол. – Юные корабелы – 1976 г. – 12
- т Панайот Колев – Модел на съветски торпеден катер ТКА 091 – 1969 г. – 3

- т Стоян Попов – Металорежещи машини – 1964 г. – 6

- т А. Вайнсон – Подъемно - транспортные машины – 1964 г. – 5
- т Р. Балканджиев; Г. Бъчваров – Кранове – 1965 г. – 3
- т Н. Руденко и кол. – Курсовое проектирование грузоподъемных машин – 1966 г. – 5

- т А. Кобринский – Вот они – роботы – 1972 г. – 3
- т Любен Георгиев – Роботите – 1987 г. – 4

- т Роберт Макол – Справочник по системотехнике – 1970 г. – 15
- т Марко Манчев – Радиотехника и далечно виждане – 1934 г. – 10
- к Р. Терещук и кол. – Справочник радиолюбителя – ч. 1 – 1969 г. – 5
- к С. Шишманова – Основи на телевизията – 1986 г. – 3

- к О. Вълчев; П. Сираков; Д. Вавов – Домашен компютър Правец – 8Д – 1986 г. – 3
- к Орлин Вълчев – Що е дискова операционна система? – 1987 г. – 3
- к Р. Николов; Е. Сендова – Информатика за начинаещи. Част 1 – 1989 г. – 3
- к Димитър Димитров – Елементи от информатиката – 1988 г. – 3
- с Бъд Смит – AutoCAD 14 for dummies – 1998 г. – 10
- с И. Ников; С. Милев – Наръчник по предпечат – ч. 1 (QuarkXPress 4. 0) – 1998 г. – 10
- к Къртис Фрай – Microsoft Office Excel 2003. Step by Step – 2004 г. – 10

- т А. Лернер – Принципи на кибернетиката – 1970 г. – 6
- т В. Пекелис – Маленькая энциклопедия о большой кибернетике – 1970 г. – 5
- к Л. Крайзмер; С. Матюхин; С. Майоркин – Память кибернетических систем – 1971 г. – 4
- т С. Думлер – Управление производством и кибернетика – 1970 г. – 4
- т В. Тригубенко – Что такое исследование операций – 1966 г. – 2
- т А. Папернов – Логически основи на цифровите машини и програмиране – 1970 г. – 5
- т Н. Хартманова – Мрежови графици и приложението им посредством ЦЕИМ – 1971 г. – 2
- т Електронна обработка на информацията /телевизионен курс/ – лекции 1 – 12 – 1970 г. – 5
- т Б. Байцер – Микроанализ производительности вычислительных систем – 1983 г. – 5
- к Х. Хинов; Г. Сапунджиев – Автоматизация на производството – 1988 г. – 5
- т Тончо Трендафилов – Научно - техническата революция – закономерност на ускореното развитие на социалистическото общество – 1985 г. – 2
- т Методика за комплексно изследване, критичен анализ и подобряване организацията на управлението на промишлените предприятия – 1969 г. – 4
- т Н. Стефанов и кол. – Управление, моделиране, прогнозиране – 1970 г. – 4
- т Стаффорд Бир – Наука управления – 1971 г. – 3
- т А. Хофер; Г. Герхарт – Графично изобразяване на процесите при организаторската дейност – 1970 г. – 4
- т Временни методически указания за определяне на икономическата ефективност от внедряване на комплексна автоматизация на производството и автоматизирани системи за управление – 1970 г. – 2
- т Страшимир Андреев – Нормативно - справочна база на АСУ – 1971 г. – 2

- т Леон Митрани – Атомите работят – 1960 г. – 3
- т СССР. Научно - техническа изложба по използуването на атомната енергия за мирни цели – 1956 г. – 3

- т З. Николов; Г. Атанасов – Конструктивно знание по мебелно столарство – 1962 г. – 5

- т Иван Калфов – Технически наръчник – 1921 г. – 10
- т Временна методика за определяне икономическата ефективност на капиталните вложения и основните фондове в транспорта – 1970 г. – 2
- т Тенденции и перспективы развития транспорта и перевозок США – 1968 г. – 3
- т В. Терешченко – Организация и управление /Опит на САЩ/. Енциклопедия по организация и управление. Рекламно дело в САЩ – 1967 г. – 3
- т Дизайн в Америка – 1985 г. – 2
- т Курс для высшего управленческого персонала – 1970 г. – 8
- т М. Завельский – Оптимальное планирование на предприятии – 1970 г. – 4
- т Методика за комплексно изследване, критичен анализ и подобряване организацията на управлението на промишлените предприятия – 1969 г. – 4
- т В. Генчева и кол. – Промишлена естетика – 1981 г. – 3
- т М. Лопухин – ПАТТЕРН – метод планирования и прогнозирования научных работ – 1971 г. – 4
- т Л. Гамрат - Курек – Экономическое обоснование дипломных проектов – 1968 г. – 2
- к В. Жежеленко; Н. Овчинников; Х. Шарипов – Техника, труд, человек – 1963 г. – 2
- т М. Желязков; Д. Вълчанов – Основи на безопасността и хигиената на труда и на противопожарната охрана – 1976 г. ; 1981 г. – 3
- т Материали по приложението на системата за бездефектна работа – 1969 г. – 2
- т Правилник за капиталното строителство – 1961 г. – 4
- т Правилник за техническата експлоатация на електрическите уредби в промишлените предприятия – 1963 г. – 3
- т Машины, механизмы и оборудование коммунального хозяйства – 1968 г. – 4
- т Годишник на Машинно - електротехническия институт – кн. 1 – 1959 г. – 4
- т Указател Български държавни стандарти 1950 – 1954 – 1956 г. – 3
- т Указател Български държавни стандарти 1950 – 1958 – 1959 г. – 3
т Сборник от материали по намаляване работното време и въвеждане на петдневна работна седмица в Народна република България – 1968 г. – 3

Рейтинг

5
Общо 1 гласували
5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати