Книги по философия и културология

Верослав МановВерослав Манов
Регистриран на02.07.12
Последно активен03.08.17

Търговец

  • Населено място:София
  • Номер на обявата:1048501
  • Подател:Верослав Манов (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0887480191
  • Skype:veroslavm
  • Уеб Страница:-

Описание

ФИЛОСОФИЯ, КУЛТУРОЛОГИЯ, ИЗКУСТВОЗНАНИЕ

(Цените са в български левове)

- к Философски речник, под ред. на М. Розентал; П. Юдин – 1968 г. – 15
- к Антична философия. Антология – 1977 г. – 25
- к Антична философия. Антология – 1994 г. – 35
- к Платон – Избрани диалози (Йон, Протагор, Пирът, Федон) – 1982 г. – 15
- с Платон – Диалози – т. 2 (Евтидем, Горгий, Менон, Менексен, Кратил, Федон, Пирът, Федър) – 1982 – 22
- с Аристотел – Поетика – 1947 г. – 12
- с Аристотел – За поетическото изкуство – 1975 г. – 12
- с Аристотел – За душата – 1979 г. – 12
- с Аристотел – Физиогномика. За душата – 2006 г. – 15
- к Аристотел – Атинската полития – 1993 г. – 12
- с Демостен – Избрани речи – 1982 г. – 12
- с Теофраст – Характери – 1980 г. – 7
- к Древнокитайски мислители (Лаоцзъ; Лиецзъ; Ян Чжу; Чжуанцзъ; Уан Чун) – 1980 г. – 30
- к Древнекитайская философия – т. 2 (Цзо Чжуань; Гуань - цзы; Гунсунь Лун; поздние моисты; Ли Цзи; Сюнь - Цзы; Шан Цзюнь Шу; Хань Фэй - Цзы; Люй - Ши Чунь Цю; Ши Цзи) – 1973 г. – 12
- к Конфуций – Добрият път – 1992 г. – 8
- к Чжан Чжунлан – Тао любов. Древнокитайска книга за любовта – 1991 г. – 10
- с Диоген Лаерций – Животът на философите – 1985 г. – 13
- с Ксенофонт – Сократически съчинения – 1985 г. – 8
- с Ксенофонт – Киропедия – 1976 г. – 15
- к Марк Тулий Цицерон – Избрани писма – 1983 г. – 8
- к Марк Тулий Цицерон – Етически трактати – 1984 г. – 6
- с Марк Тулий Цицерон – Избрани речи – 1983 г. – 15
- к Тит Лукреций Кар – За природата на нещата – 1971 г. – 15
- и Плиний Млади – Писма – 1984 г. – 10
- с Антология по средновековна философия – 1986 г. – 25
- с Боеций – Утешението на философията – 1993 г. – 10
- с Ибн Халдун – Встъпление – 1984 г. – 17
- с Абдуллах бну ал - Мукаффа – Калила и Димна – 1988 г. – 8
- к Пиер Абелар – Избрани съчинения (История на Абеларовите нещастия, Теология за схоларите, Глоси на магистър Пиер Абелар към Порфирий, Етика или Познай себе си) – 1986 г. – 18
- с Безсмъртните мисли на Мишел дьо Монтен (Опити) – 1941 г. – 12
- к Мишел дьо Монтен – Опити – т. 1 - 3 – 1980 г. – 50
- с Мишел дьо Монтен – Опити – т. 3 – 1980 г. – 15
- с Безсмъртните мисли на Николо Макиавели (Из Размишления върху първите десет книги от Тит Ливий; из Князът; писма) – 1941 г. – 15
- с Николо Макиавели – Владетелят – 1991 г. – 8
- с Франсис Бейкън – Опити – 1982 г. – 15
- с Томас Мор – Утопия – 1970 г. – 7
- с Томас Мор – Утопия; Томазо Кампанела – Градът на слънцето – 1984 г. – 10
- с Еразъм Ротердамски – Възхвала на глупостта – 1984 г. – 8
- к Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век (антология) – част 1 - 2 – 1961/63 г. – 35
- к Европейска философия XVII – XVIII в. Антология – т. 1 – 1994 г. – 30
- с Безсмъртните мисли на Блез Паскал (Из За празното пространство; Молитва, за да ми помогне Бог да извлека полза от болестите; из За геометрическия ум; писма до г - ца дьо Роанез; из Мисли; Провинциални писма; Мисли върху смъртта) – 1941 г. – 12
- к Блез Паскал – Мисли – 1987 г. – 20
- с Томас Хобс – За тялото – 1980 г. – 20
- к Томас Гоббс – Сочинения – т. 1 (Основ философии – О теле, О человеке, О гражданине, Человеческая природа, О свободе и необходимости) – 1989 г. – 25
- с Томас Гоббс – Избранные произведения – т. 2 (Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского, Бегемот, или Долгий парламент) – 1964 г. – 25
- с Бенедикт Спиноза – Етика – 1981 г. – 30
- к Дени Дидро – Сочинения – т. 1 (Принципы нравственной философии, Философские мисли, Прогулка скептика, Сон Д’Аламбера, письма, разговоры, речи и др. ) – 1986 г. – 18
- с Клод Адриан Хелвеций – За ума – 1979 г. – 20
- к Безсмъртните мисли на Жан - Жак Русо, представени от Ромен Ролан (слова, откъси: Общественият договор, Емил, Веруюто на Савойския викарий, Юлия или Новата Елоиза, Изповеди) – 1940 г. – 15
- к Жан - Жак Русо – Избрани педагогически произведения (Из Изповеди, писма, из Юлия или Новата Елоиза, из Емил или За възпитанието, проекти, из Разходките на самотния мечтател) – 1976 г. – 8
- с Клод Анри дьо Сен Симон – Писма на един гражданин на Женева до неговите съвременници. Избрани произведения – 1972 г. – 10
- с Безсмъртните мисли на Имануел Кант /Критика на чистия разум, Основи за една метафизика на нравите, Критика на практическия разум, Религия в границите на разума, Критика на способността за съждения/ - 1940 г. – 18
- к Имануел Кант – Критика на способността за съждение – 1993 г. – 30
- с/к Имануел Кант – Критика на практическия разум – 1974 г. ; 1993 г. – 25
- к Фридрих Шелинг – Изложение на моята философска система – 1989 г. – 13
- с Фридрих Шелинг – Философия на изкуството – 1980 г. – 20
- к Георг Хегел – История на философията – т. 3 – 1982 г. – 30
- к Безсмъртните мисли на Артур Шопенхауер, представени от Томас Ман (Светът като воля и представа) – 1940 г. – 20
- к Артур Шопенхауер – Афоризми за житейската мъдрост – 1991 г. – 25
- к Артур Шопенхауер – Човекът. Какво представлява той – 1991 г. – 8
- с Безсмъртните мисли на Ралф Уолдо Емерсон (есета) – 1941 г. – 12
- к Сьорен Киркегор – Избрани произведения – т. 1 - 2 (Или - или; Страх и трепет, Повторението) – 1991 г. – 60
- к Сьорен Киркегор – Болка за умиране – 1991 г. – 20
- к Сьорен Киркегор – Понятието страх – 1992 г. – 20
- к Сьорен Киркегор – Върху понятието за ирония – 1993 г. – 25
- к Фридрих Нищше – Сочинения – т. 1 - 2 (Рождение трагедии или Эллинство и пессимизм, О пользе и вреде истории для жизни, Веселая наука, Злая мудрость; Так говорил Заратустра, По ту сторону добра и зла, К генеалогии морали, Казус Вагнер, Сумерки идолов или Как философствуют молотом, Антихрист, Ecce homo) – 1990 г. – 80
- к Фридрих Нищше – Ecce homo – 1991 г. – 10
- к Безсмъртните мисли на Фридрих Нищше, представени от Хайнрих Ман (Проблемът на Сократа, Полза и вреда от историята, Европа, немците и Вагнер, Родословие на морала, Европейският нихилизъм, Раждане на трагедията из духа на музиката, Истински и привиден свят, Вечното възвръщане, Изповеди) – 1991 г. – 13
- с/к Фридрих Нищше – Раждането на трагедията и други съчинения – 1990 г. – 15
- с Фридрих Нищше – Човешко, твърде човешко – т. 1 - 1993 г. – 13
- к Фридрих Нищше – Несвоевременни разсъждения – 1992 г. – 30
- с Фридрих Нищше – Тъй рече Заратустра. Книга за всички и никого – 1990 г. – 15
- с Пьотър Кропоткин – Етика /фототипно/ - 1990 г. – 20
- к Макс Шелер – Мястото на човека в космоса – 1991 г. – 10
- с Руският религиозен ренесанс на XIX век – т. 1 - 2 (А. Хомяков, И. Киреевски; В. Соловьов, В. Несмелов, П. Флоренски) – 1995 г. – 30
- с Руският Ерос или Философия на любовта в Русия (В. Соловьов; В. Розанов; З. Хипиус; П. Успенски; Н. Бердяев; И. Илин) – 1994 г. – 12
- с Макс Вебер – Протестантската етика и духът на капитализма – 1993 г. – 15
- с Теодор Адорно – Философия на новата музика – 1990 г. – 15
- к А. Типсина – Немецкий экзистенциализм и религия – 1990 г. – 3
- с Жан - Пол Сартр – Призракът на Сталин (сборник) – 1992 г. – 13
- с Албер Камю – Чужденецът. Митът за Сизиф. Чумата. Падането – 1982 г. – 15
- с Албер Камю – Разбунтуваният човек – 1994 г. – 12
- с Йохан Хьойзинха – Homo ludens. Изследване на игровия елемент на културата – 1982 г. – 15
- к Иван Калчев – Метафизика на смъртта – 1993 г. – 3
- с Иван Калчев – Екзистенциализмът на Жан - Пол Сартр – 1980 г. – 7
- с Николай Ирибаджаков – Социологическата мисъл на древния свят – т. 1 (Египет, Шумер, Вавилония) – 1978 г. – 18
- с Николай Ирибаджаков – Социологическата мисъл на древния свят – т. 2 (В лоното на философията. Гърция – от Хезиод до Демокрит) – 1981 г. – 18
- к Николай Ирибаджаков – Клио перед судом буржуазной философии – 1972 г. – 3
- с/к Цочо Бояджиев – Античната философия като феномен на културата – 1990 г. ; 1993 г. – 10
- с Цочо Бояджиев – Философия на европейското Средновековие – 1994 г. – 10
- к Ради Радев – Антична философия – 1994 г. – 20
- к Ради Радев – Средновековна философия – 1994 г. – 20
- к Ради Радев – Велики философи – част 1 – 1990 г. – 8
- с Ради Радев – Хераклит – 1986 г. – 8
- с Димитър Ангелов – Византия – духовна култура – 1994 г. – 15
- к Нешо Давидов – Старите френски мислители – 1980 г. – 8
- с Исак Паси – Немска класическа естетика – 1985 г. – 12
- к Исак Паси – Философски литературни етюди – 1968 г. – 12
- с Исак Паси – Есета – 1993 г. – 15
- с Исак Паси – Смешното – 1979 г. – 10
- к Исак Паси – Смешното – 1993 г. – 15
- к Исак Паси – Към философията на живота. Осем философски портрети – Шопенхауер, Киркегор, Ницше Фройд, Унамуно, Ортега - и - Гасет, Шестов, Бердяев – 1994 г. – 20
- с Добрин Спасов – От логика към социология – 1980 г. – 8
- с Эвальд Ильенков – Диалектическая логика – 1984 г. – 8
- с Елена Панова – Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс – 1974 г. – 10
- с В. Афанасиев – Основи на философските знания – 1963 г. – 5
- с Петър Каменов – Марксизъм, ленинизъм, сталинизъм, комунизъм – ч. 1 - 2 – 2003 г. – 20
- с Сергей Рубинщайн – Битие и съзнание. За мястото на психическото във всеобщата взаимна връзка на явленията от материалния свят – 1977 г. – 13
- с Цветан Стоянов – Съчинения – т. 1 - 2 – 1988 г. – 35
- к Александър Личев - Философията в търсене на човека – 1978 г. – 3
- с Николай Василев – Идеи за произхода на човека – 1990 г. – 15
- с Георги Янков – Политологичната мисъл от древността до наши дни – 2006 г. – 18
- с Георги Янков – Политологичната мисъл от древността до наши дни – т. 1 - 2 - 1994/95 г. – 18
- с Русен Русенов – Семиотичната идея – 1998 г. – 15
- к Валери Динев – Философска антропология – ч. 1 - 2 – 2000/2002 г. – 13
- к Материус Розенкройцер – Confessions (История на лингвистичното лицемерие; Бунтът на бездарниците) – 1992 г. – 20
- с Bertrand Vergely – Petite philosophie du bonheur – 2001 г. – 5
- к Атеистична христоматия – 1966 г. – 8
- с Практиката – разум и действие /Платон, Аристотел, Декарт, Спиноза, Кант, Шелинг, Хегел, Маркс, Ленин и др. / - 1990 г. – 12
- к Практиката (Д. Лукач, Ж. - П. Сартр, Ю. Хабермас, Х. Алберт, Л. Алтюсер, М. Маркович, А. Шмит) – 1990 г. – 12
- с Теории за истината – ч. 1 (Б. Ръсел; Ю. Хабермас; К. Ясперс; М. Хайдегер и др. ) – 1992 г. – 17
- с Алвин Тофлър – Прогнози и предпоставки – 1992 г. – 15
- с Алън Уотс – Будизмът. Дао на философията – 2003 г. – 12
- с Албърт Лоу – Покана за Дзен – 2001 г. – 6
- с Шунрю Сузуки – Зен ум, ум на начинаещ. Неформални беседи върху медитацията и практиката на Зен – 2012 г. – 10
- к Антология по етика – т. 1, ч. 1 - 2 – 1987/89 г. – 33
- к М. Юсим – Этика Макиавелли – 1990 г. – 3
- к Речник по етика – 1974 г. – 13

- т/с Джеймс Фрейзър – Златната клонка – 1984 г. – 35
к Джеймс Фрейзър – Фолклорът в Стария завет – 1989 г. – 18
- к Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет – 1924 г. – 35
- к Holy Bible. The new King James version – 1990 г. – 35
- к Библия за деца – 2006 г. – 5
- с Книгите на свещеното писание на Новия завет – 2012 г. – 10
- и Исус. Животът му, съгласно Евангелието на св. Лука – 2
- к Кенет Тейлър – Новият завет в картини за малките очички – 1992 г. – 3
- с Д. Киров; Д. Свиленов; Д. Коруджиев – Християнска етика. Учебно помагало – 2003 г. – 8
- к Ти можеш да живееш завинаги в рай на Земята – 1993 г. – 2
- с Дж. Макдауъл; Д. Стюарт – Заблудата. В какво вярват сектите и култовете, как примамват последователи – 1993 г. – 8
- с Питър Хоробин – Изцеление чрез освобождение – т. 1 – 2004 г. – 12
- к Хаджи Славчо Кисьов – По пътя към храма (с автограф от автора) – 1998 г. – 4
- Звездомира Мастагаркова – Традициите от Богоявление до Игнажден. Обичаи и рецепти за всеки църковен празник – 2010 г. – 10
- 365 молитви за всеки ден. За всеки дом, при всякаква нужда, към всички светци – 2010 г. – 8
- с Книгата на Мормон. Още едно свидетелство за Исус Христос – 2006 г. – 25
- с The Glorious Qur’an – 40
- c Jonathan Black – The sacred history – 2013 г. – 30
- с Владимир Григориев – Религиите по света – 1995 г. – 12
- с Михаил Коростовцев – Религията на Древния Египет – 1999 г. – 18
- с Георги Батаклиев – Кратка антична митология – 1945 г. – 7
- к Георги Батаклиев – Антична митология. Справочник – 1985 г. – 12
- к Д. Акритас – Гръцка митология – 1976 г. – 12
- с Николай Кун – Старогръцки легенди и митове – 2001 г. – 7
- к Ангел Бонов – Митове и легенди за съзвездията – 1976 г. – 6
- к Хари Тромер – Морски легенди и митове – 1975 г. – 7
- к Здравко Петров; Цветан Стоянов – Мъдростта на древните митове – 1968 г. – 7
- и Натаниъл Хоторн – Книга на чудесата (преразказани митове) – 1985 г. – 10
- т Космические легенды Востока – 1992 г. – 8
- к Еремей Парнов – Боговете на лотоса – 1983 г. – 10
- к Йоланта Тубелевич – Митология на Япония – 1986 г. – 7
- к Дмитрий Раевски – Митология на скитите – 1988 г. – 7
- с Александър Гейшор – Митология на славяните – 1986 г. – 8
- с Зофия Соколевич – Митология на Черна Африка – 1990 г. – 8
- с Я. Липинска; М. Марчиняк – Митология на Древния Египет – 1981 г. – 8
- к Дерек Уолтърс – Китайска митология – 1995 г. – 8
- с Джан Напърт – Индийска митология – 1994 г. – 8
- с Новозеландска митология – 1995 г. – 8
- к Радост Иванова – Епос – обред – мит – 1995 г. – 8
- к Елеазар Мелетински – Поетика на мита – 1995 г. – 25
- к Мифологический словарь, под ред. на Е. Мелетинский – 1990 г. – 40
- с Уилям Джеймс – Разновидностите на религиозния опит – 2003 г. – 15
- к Клод Леви - Строс – Структурална антропология II – 1995 г. – 30
- с Ю. Лотман; К. Леви - Строс; Р. Якобсон и др. – Семиотика и искусствометрия – 1972 г. – 12
- к Ролан Барт – Фрагменти на любовния дискурс – 1997 г. – 17
- с Юрий Борев – Естетика – 1978 г. – 15
- с Михаил Овсянников – История на естетическата мисъл – 1982 г. – 17
- к Марксистко - ленинска естетика, под ред. на М. Овсянников – 1985 г. – 5
- с Вадим Рабинович – Алхимията като феномен на средновековната култура – 1984 г. – 17
- к Културата на Западноевропейския ренесанс (сборник) – 1994 г. – 18
- с Пол Стратърн – Медичите. Кръстниците на Ренесанса – 2007 г. – 10
- с Г. Е. Лесинг – Лаокоон или За границите на живописта и поезията – 1978 г. – 20
- к Шарл Бодлер – Естетически и критически съчинения – 1976 г. – 20
- к Пол Елюар – Мисли върху изкуството – 1962 г. – 12
- к Пол Лафарг – Естетика и литература – 1988 г. – 13
- к Освалд Шпенглер – Залезът на Запада (въведение) – 15
- к Самосознание европейской культуры ХХ века (О. Шпенглер, Й. Хейзинга, М. Хайдеггер, К. Г. Юнг, М. Вебер, Ж. Маритен, Г. К. Честертон, Х. Ортега - и - Гасет, В. Вейдле, Г. Белль, Г. Масель) – 1991 г. – 15
- к Антонио Грамши – За културата, литературата и изкуството – 1976 г. – 17
- с Иполит Тен – Есета върху литературата и изкуството – 1981 г. – 17
- с Хосе Карлос Мариатеги – За литературата и изкуството – 1975 г. – 17
- с Джулио Карло Арган – Изкуство, история и критика – 1984 г. – 17
- к Искусствознание Запада об искусстве XX века – 1988 г. – 3
- к Л. С. Виготски – Психология на изкуството – 1978 г. – 25
- к Лев Выготский – Психология искусства – 1987 г. – 17
- к Михаил Арнаудов – Психология на литературното творчество – 1965 г. – 25
- к Цветан Кулевски – Логика на творческото мислене – 2005 г. – 8
- к Иван Славов – Критически резонанси – 1982 г. – 5
- к Иван Славов – Кичът – 1977 г. – 12
- к Иван Славов – Кич спектър – 1990 г. – 8
- с/к Йохан Винкелман – История на изкуството на древността – 1970 г. – 30
- с Роджър Фрай – Въображение и рисунка – 1988 г. – 18
- Лев Любимов – Искусство Древнего мира – 1971 г. – 8
- с Г. М. Бонгард - Левин – Древноиндийска цивилизация – 1986 г. – 15
- к/т А. Кондратов – Изчезнали цивилизации – 1978 г. ; 1980 г. – 7
- с Норберт Елиас – Относно процеса на цивилизация. Социогенетични и психогенетични изследвания – т. 1 - 2 – 1999/2000 г. – 30
- к Кенет Кларк – Цивилизацията – 1977 г. – 15
- с Петър Дънов – Разумният живот. Младежки окултен клас. Година III (1923 - 24 г. ) – т. 5, ч. 1 – 1995 г. – 12
- с Петър Дънов – Да възлюбиш. II младежки събор. Лекции, държани през 1924 г. в София – 1994 г. – 6
- с Петър Дънов – Сила и живот (беседи) – 1991 г. – 12
- с Петър Дънов – Сила и живот. Духът и плътта. Неделни беседи. Втора серия– 1998 г. – 10
- с Петър Дънов – Новото човечество. Избрани беседи – т. 1 – 1990 г. – 10
- с Петър Дънов – Свещеният огън. Съборни беседи 1926 г. – 1998 г. – 12

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ

Рейтинг

5
Общо 1 гласували
5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати