Разработени теми по ХИМИЯ за КСК

МироМиро
Регистриран на02.11.19
Последно активен24.08.20

Търговец

  • Населено място:Варна
  • Подател:Анонимен (Изпрати съобщение)
  • Уеб Страница:-

Описание

Темите по химия са на хартиен вариант.
Проверени от преподавател.
Съдържание:

Теми - обща химия
1. Атомно ядро - градивни частици. Химичен елемент - изотопи и изобари. Радиоактивност - видове радиоактивно разпадане.
2. Характеристика на електрона. Електронен облак. Атомна орбитала. Квантови числа.
3. Строеж на електронната обвивка. Разпределение на електроните по състояния в многоелектронните атоми. Допустими състояния. Принцип на Паули. Енергетичен ред на допустимите състояния - правило на Клечковски и на Хунд.
4. Периодичен закон. Електронни обвивки на атомите и периодична система на елементите - периоди.
5. Изменение на атомните свойства и химичния характер на елементите по периоди и групи.
6. Химична връзка. Ковалентна връзка.
7. Характеристика на ковалентната връзка.
8. Скорост на химичните реакции.
9. Химично равновесие.
10. Разтвори.
11. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществата. Закон на Хенри.
12. Свойства на разтворите.
13. Дифузия и осмоза.
14. Колоидни разтвори.
15. Свойства на колоидните разтвори.
16. Теория на електролитната дисоциация. Силни електролити.
17. Слаби електролити.
18. Киселини, основи и соли от гледище на ТЕД. Хидролиза на соли.
19. Протонна теория за киселини и основи.
20. Електролиза.
21. Окислително - редукционни процеси.
22. Междумолекулни взаимодействия.
23. Структурна теория.
24. Термохимия.
25. Химично равновесие.
26. Химична кинетика.
27. Катализа.

Теми - неорганична химия
1. Химични елементи и прости вещества. Химични свойства на метали и неметали.
2. Водородни съединения.
3. Оксиди.
4. Хидроксиди.
5. Оксокиселини.
6. Соли.
7. Характеристика на IA група.
8. Характеристика на IIA група.
9. Характеристика на IIIA група.
10. Характеристика на IVA група.
11. Характеристика на VA група.
12. Характеристика на VIA група.
13. Характеристика на VIIA група.
14. Характеристика на Б групите.
15. Характеристика на Na.
16. Характеристика на Ca.
17. Характеристика на C.
18. Характеристика на Pb.
19. Характеристика на N.
20. Характеристика на P.
21. Характеристика на S.
22. Характеристика на Cl.
23. Характеристика на Cu.
24. Характеристика на Zn.
25. Характеристика на Fe.

Теми - органична химия
1. Алкани
2. Алкени.
3. Алкини.
4. Арени.
5. Халогенопроизводни на алканите.
6. Хидроксилни производни на въглеводородите. Алкохоли и феноли.
7. Алдехиди и кетони.
8. Карбоксилни киселини.
9. Производни на карбоксилните киселини.
10. Хидроксикарбоксилни производни.
11. Амини.
12. Полипептиди.
13. Мазнини.
14. Аминокарбоксилни киселини.
15. Въглехидрати.

Цена за раздел: 50лв

Теми по Химия

Рейтинг

2
Общо 1 гласували
5 0
4 0
3 0
2 1
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати