Общи Условия

§1 Общо


(1) Grad.bg е онлайн платформа за частни и бизнес обяви.

(2) Публикуването на обяви е възможно след регистрация.

(3) Ползването и посещаването на Град.бг е без ограничение за достъп. Изключение правят потребителите блокирани от сайта, нарушаващи систематично настоящите условия.

(4) Град.бг ООД не носи отговорност за съдържанието и достоверността на обявите или нанесени вреди на трети лица в следствие на публикувани в сайта обяви.

(5) Град.бг се дистанцира от съдържанието на линкове публикувани в обявите.

(6) Град.бг не гарантира за постоянната и непрекъсната функционалност на страницата, предлаганите услуги и техническите системи.

(7) Обяви за работа в чужбина се публикуват САМО от фирми с необходимия лиценз за това.

§2 Потребители


(1) Потребителят се съгласява с условията за използване на услугите на Град.бг при влизането в сайта и използването на съдържанието.

(2) Потребителите на Grad.bg се разделят на две категории, хора публикуващи обяви наричани за краткост Търговец и хора възползващи се от съдържанието на обявите, наричани за краткост Клиент.

(3) За публикуването на обява в портала e необходима регистрация. Всеки регистрирал се потребител има възможност да паузира(деактивира обявите за неопределен период) или да изтрива своите обяви.

(4) На разположение на потребителите е вътрешна търсачка за бързо локализиране на определена информация или конкретна обява.

(5) Потребителят може да направи коментар или да оцени всяка обява.

(6) При злоупотреби с обяви на сайта, потребителите могат да се свържат с екипа на Град.бг от формуляра за контакт или посочения телефон в секция Контакти.

(7) Всеки потребител на Град.бг е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите на безплатната интернет платформа Grad.bg.

(8) Град.бг си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

§3 Търговци


(1) Търговецът е задължен да представи вярна, точна и актуална информация за себе си при публикуването на обява.

(2) Търговецът е изцяло отговорен за съдържанието на публикуваната от него обява и носи наказателна отговорност спрямо законите на Република България.

(3) Търговецът е задължен да въвежда своите обяви коректно и ясно, без подвеждаща информация.

(4) Търговецът се съгласява да не публикува обяви с повтарящо се или много сходно съдържание. Този тип обяви се смятат за спам и пречат на клиентите на сайта да разглеждат другите обяви от дадена категория или подкатегория. Повтарящите обяви се изтриват.

(5) Търговецът се съгласява да не публикува обяви със съдържание оронващо името или репутацията на трети лица. Град.бг в никакъв случай не поддържа и подстрекава обяви с обидно, некоректно или лъжливо съдържание по адрес на трети лица или фирми.

(6) Търговецът се съгласява и приема публикуваните от клиентите на сайта коментари и оценки относно своите обяви.

(7) Търговецът се съгласява да уважава и да приема другите търговци и конкурентни обяви и се съгласява да не въвежда отрицателни коментари към тях, освен ако самият той не е бил клиент на съответния търговец.

§4 Клиенти


(1) Клиентът се свързва директно с Търговеца чрез оставените в обявата данни за контакт и на своя отговорност извършва с Търговеца търговска или нетърговска дейност.

(2) Клиентът няма право да претендира за претърпени вреди или пропуснати ползи заради решение, което е взел повлиявайки се от информация в обява, публикувана в Grad.bg.

(3) Клиентите се съгласяват да не въвеждат обидни или непристойни коментари към обявите на търговците.

§5 Регистрация, Потребителско Име и Парола


(1) Регистрацията в Град.бг е безплатна.

(2) Регистрацията в Град.бг е задължителна.

(3) След като извърши процеса на регистрация, потребителят получава потребителско име и парола, с които може да публикува обяви, а по-късно да изтрива или паузира публикуваните си обяви.

(4) При влизане в който и да е от сайтовете на Град.бг ООД чрез Facebook, потребителят разрешава на сайта да използва неговият имейл адрес, име, потребителско име, профилна снимка, пол, населено място и дата на раждане за бърза регистрация в сайта. Ако потребителят е вече регистриран, той се разпознава по неговият имейл адрес доставен от Facebook и повторна регистрация не е необходима. Потребителят може да влиза в своят профил от бутона за Facebook без да въвежда своите данни за достъп.

(5) В случай на забравена парола, Град.бг предоставя възможност за възстановяване на паролата.

(6) Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Град.бг за всяко неправомерно използване на потребителското си име и парола.

(7) Потребителят е задължен да не преотстъпва на друго лице своето потребителско име и парола.

(8) Град.бг не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради открадната парола.

(9) Град.бг си запазва правото да обработва данните на потребителите в рамките на закона.

(10) Град.бг полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(11) Град.бг се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури.

(12) Само регистрирани потребители могат да паузират/изтриват своите обяви.

(13) Само регистрирани потребители могат да промотират чрез кредити своите обяви.

§6 Кредити


(1) От 10.10.2014 регистрираните потребители на Град.бг могат да закупуват кредити към своя профил.

(2) Кредитите служат за промотиране на обявите на съответния потребител. Самото промотиране и различните ПРОМО-опции се настройват от самия потребител в неговия админ панел.

(2) Кредитите се зареждат към потребителския профил при получено плащане на съответния брой кредити.

(3) Потребителите могат да получат до 50% бонус кредити в зависмост от броя кредити, които зареждат.

(4) На всеки потребител, в таб "Кредити", има на разположение секция "История на покупките", където се съхраняват историята на всички транзакции с кредити на потребителя.

(5) Кредити не се възстановяват.

§7 Промотиране на обяви


(1) Всеки потребител може да промотира своите обяви за различен период от време.

(2) Промотират се само обяви, които са активни.

(3) Потребителите могат да изберат между 2 опции на промотиране: ВИП Обява или ПРОМО Обява на главна страница.

(4) ВИП обявата дава възможност за промотиране на обяви едновременно в рамките на рубриките, категориите, търсенията (ключовите думи), подстраниците на градовете и областите в сайта. В подстраниците на "категориите, рубриките, търсенията по ключови думи" ВИП-обявите се подреждат по продължителност на ВИП рекламата. Колкото по-напред е датата на изтичане на ВИП-Рекламата от актуалната дата, толкова по-напред се показва самата обява. В главните страници на населените места и областите ВИП обявите се подреждат на случаен принцип.

(5) ПРОМО обявата дава възможност за промотиране на обяви на главната страница, която е най-посещаваната страница в сайта. Подредбата на ПРОМО обявите е на случаен принцип в ротация с другите ПРОМО обяви на главната страница.

§8 Търсене


(1) Сайтът, разполага с вътрешна търсачка, с чиято помощ лесно и удобно може да се стигне да всяка АКТИВНА обява в сайта.

(2) Търсачката търси по ключови думи на кирилица.

(3) При търсене на латиница, търсачката автоматизирано търси избраната комбинация И на кирилица.

(4) За да се показва дадена обява при конкретно търсене от ключови думи, всички думи от съответното търсене трябва да фигурират в СЪДЪРЖАНИЕТО на обявата.

(5) При всяко търсене от ляво на сайта се показват филтри, с чиято помощ резултите могат да бъдат филтрирани по определени критерии.

(6) Филтрите са динамични и са различни при различните категории/рубрики обяви.

§9 СПАМ


(1) За спам се смята всяка обява, която е написана на латиница. В град.бг се приема публикуването на обяви написани на САМО кирилица и на български език.

(2) За спам се смята всяка обява, която е написана изцяло с големи букви.

(3) За спам се смята всяка обява, която оронва и обижда трети лица или фирми.

(4) За спам се смятат всички повтарящи се обяви. Всяка обява, която има 70% или повече повтаряемост в текста спрямо други вече публикувани обяви, се смята за СПАМ.

(5) Обявите сметнати за СПАМ се изтриват без предупреждение. При систематично нарушаване на правилата, потребителите се блокират за период от поне 6 месеца.

§10 Забрани при публикуването на обяви


Забранява се публикуването на обяви :

(1) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал.

(2) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица.

(3) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна.

(4) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация.

(5) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.

(6) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(7) за компаньонки, секс стимуланти и аксесоари.

(8) с импулсни телефони.

(9) за тютюн, домашен алкохол, оръжие и лекарства.

(10) нарушаващи систематично правилата на сайта.

§11 Изтриване на обяви


(1) Регистрираните потребители могат да изтрият своята обява от своя потребителски панел.

(2) Grad.bg има правото да изтрива обяви, независимо дали са ВИП или не, ако има постъпило основателно оплакване за измама относно даден търговец. При системни нарушения, освен спиране на обявите, търговецът може да бъде изцяло спрян от системата и негови обяви повече да не бъдат публикувани.

(3) Grad.bg има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите обяви/коментари противоречащи на установените норми. Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване по съдебен път.

§12 Поверителност


(1) Трети страни могат да записват и четат бисквитки (кукита, cookies) на Вашия браузър или да ползват уеб броячи (web beacons) за да събират информация. Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, моля забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

(2) Бисквитката DART на DoubleClick Google, като трета страна в ролята на доставчик на реклама, използва бисквитки за показването на реклами на този сайт. С помощта на бисквитката DART Google показва реклами на посетителите на сайта въз основа на техните посещения както на този, така и на други сайтове в Интернет. Потребителите могат да откажат използването на бисквитката DART, като посетят страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

(3) Във всеки момент имате възможност да откажете използването на бисквитки, както когато започвате да използвате сайта ни, така и след като вече сте приели бисквитките. Достатъчно е да промените настройките на Вашия браузър, така че да се ограничи или изключи използването на бисквитки, или да изтриете бисквитките, които вече са записани на Вашия компютър. В такива случаи обаче е възможно да не можете да използвате някои функции на сайта ни.

(4) За допълнителна информация за Google Analytics и използваните от него бисквитки, моля запознайте се с политиката относно бисквитките на Google Analytics, достъпна на посочения линк.

§13 Промени


(1) Град.бг си запазва правото по всяко време да променя или допълва предлаганите услуги в страницата, без да уведомява посетителите.

(2) Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Град.бг не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния актуален вариант на настоящите общи условия.

§14 Защита на лични данни


(1) Град.бг ООД полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна по повод неговата регистрация - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолими събития или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В регистрационният формуляр, попълван от потребителя при неговата регистрация, Град.бг ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в сайтовете на Град.бг ООД, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; качените профилни снимки или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Град.бг ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.